Parlamentiniai klausimai
2006 m. birželio 6 d.
O-0059/06
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Luis Yañez-Barnuevo García, Miguel Martínez Martínez, Carlos Carnero González, Willy Meyer Pleite, Raül Romeva i Rueda, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, Bernat Joan i Marí, Inés Ayala Sender, Maria Badia I Cutchet, Enrique Barón Crespo, Joan Calabuig Rull, Rosa Díez González, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, David Hammerstein Mintz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Javier Moreno Sánchez, Rosa Miguélez Ramos, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco, André Brie, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner, Klaus Hänsch, Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmut Kuhne, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Jo Leinen, Erika Mann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Martin Schulz, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Ralf Walter, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Jörg Leichtfried, Hannes Swoboda, Karin Scheele, Johannes Voggenhuber, Philippe Busquin, Véronique De Keyser, Mia De Vits, Alain Hutchinson, Marc Tarabella, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Ole Christensen, Poul Rasmussen, Vladimír Maňka, Borut Pahor, Mojca Drčar Murko, Toomas Ilves, Andres Tarand, Kader Arif, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Castex, Jean Cottigny, Harlem Désir, Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau, Catherine Guy-Quint, Jacky Henin, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Bernard Poignant, Marie-Line Reynaud, Catherine Trautmann, Gilles Savary, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Francis Wurtz, Satu Hassi, Henrik Lax, Reino Paasilinna, Esko Seppänen, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Stavros Lambrinidis, Diamanto Manolakou, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Sifunakis, Georgios Toussas, Marilisa Xenogiannakopoulou, Alexandra Dobolyi, Szabolcs Fazakas, Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Csaba Tabajdi, Proinsias De Rossa, Mary McDonald, Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giovanni Fava, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Lilli Gruber, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Marco Rizzo, Guido Sacconi, Mauro Zani, Nicola Zingaretti, Aloyzas Sakalas, Robert Goebbels, John Attard-Montalto, Louis Grech, Joseph Muscat, Thijs Berman, Sophia in 't Veld, Joost Lagendijk, Kartika Liotard, Edith Mastenbroek, Erik Meijer, Margrietus van den Berg, Jan Wiersma, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki, Józef Pinior, Francisco Assis, Luis Capoulas Santos, Paulo Casaca, Manuel dos Santos, Edite Estrela, Emanuel Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Ana Gomes, Pedro Guerreiro, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira, Miguel Portas, Sérgio Sousa Pinto, Michael Cashman, Richard Corbett, Bairbre de Brún, Robert Evans, Richard Howitt, Glenys Kinnock, Caroline Lucas, David Martin, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Terence Wynn, Richard Falbr, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Libor Rouček, Daniel Strož, Jan Andersson, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson, Åsa Westlund, Johan Van Hecke, Panayiotis Demetriou, Marios Matsakis, Marie Isler Béguin, Alain Lipietz, Marco Cappato, Lidia Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Pierre Schapira, Justas Paleckis, Riitta Myller, Giovanni Pittella, Bernadette Bourzai, Gary Titley, Vincenzo Lavarra, Neena Gill, Martine Roure, Glyn Ford, Alfonso Andria, Lapo Pistelli, Tatjana Ždanoka ir Bronisław Geremek Komisijai

 Tema: Franko režimo pasmerkimas minint 70-ąsias frankistinio valstybinio perversmo metines

Šiais metais sukanka 75 metai, kai buvo paskelbta II Ispanijos Respublika ir 70 metų nuo liepos 18 d. fašistų sukilimo, kai buvo nuversta demokratiškai išrinkta Respublikos vyriausybė ir kuris tapo civiliniu karu, pasibaigusiu kruvina diktatūra, trukusia 40 metų. Dėl diktatoriško režimo, sukurto ginklu padedant nacistinei Vokietijai ir fašistinei Italijai, vadovaujamo generolo F. Franko, be visų kitų pražūtingų padarinių Ispanijos žmonėms, Ispanija būtų keletą dešimtmečių atsilikusi ir neįsitraukusi į Europos kūrimo projektą taip, kaip ji tai daro dabar ES.

Puikus pereinamasis 1978–1982 m. laikotarpis į demokratiją buvo sąlygotas II Ispanijos Respublikos vertybių ir idealų. Perversmo ir diktatūros aukoms iki šiol nebuvo morališkai atlyginta. 1939–1975 m. buvo nužudyta daugiau kaip 100 000 ispanų ir daugiau kaip 35 000 dingusiųjų palaikų iki šiol guli Ispanijos pakelės grioviuose ir laukuose, tarp jų yra ir didžiojo poeto Frederiko Garsijos Lorkos palaikai. Kankinimai ir mirties bausmės be teismo vykdymas bei kiti visuotiniai žmogaus teisių pažeidimai buvo įprastas dalykas ilgai trukusios diktatūros metu. Pusė milijono ispanų buvo priversti emigruoti, tarp jų ir Nobelio premijos laureatas poetas Juanas Ramonas Jimenesas, šimtai tūkstančių kentėjo kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, iš kurių paskutinė buvo uždaryta 1962 m.

Neseniai Europos Taryba dauguma balsų priėmė rezoliucijos projektą dėl tarptautinio Franko režimo pasmerkimo. Tai pirmasis atvejis, kai Franko režimas buvo pasmerktas tarptautiniu lygiu . Todėl mums taip pat atrodo svarbios H. Takkulos pranešime dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, pagal kurį įsteigiama 2007-2013 m. programa „Aktyvių piliečių Europa“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti, daromos nuorodos į Europos diktatūrų aukas, tarp kurių Franko režimas Ispanijoje tikrai užima liūdnai pagarsėjusią išskirtinę vietą.

Mes, šį klausimą pasirašiusieji nariai, norime, kad nė vienoje valstybėje narėje nepasikartotų diktatoriškas režimas, nuo kurio Ispanija kentėjo keturis dešimtmečius. Manome, kad Europos Sąjungos dvasia, pagarba teisinės valstybės, laisvės, demokratijos ir pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principams reikštų dar daugiau, jei nebūtų nutylimi diktatoriškų Europos režimų žiaurumai.

Ar Komisija mano esant tinkama pareikšti savo nuomonę apie Franko režimo pasmerkimą? Ar Komisija numato imtis kokių nors priemonių siekiant padėti buvusioms ir esamoms Franko režimo aukoms?

Klausimo originalo kalba: ES
Atnaujinta: 2006 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas