Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0120/2006

Teksty złożone :

O-0120/2006 (B6-0447/2006)

Debaty :

PV 14/12/2006 - 10
CRE 14/12/2006 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
16 października 2006
O-0120/06
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau oraz Csaba Tabajdi do Komisji

 Dotyczy: Konsekwencji podpisania Konwencji haskiej w sprawie obligacji
 Odpowiedź 

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską jej oceny prawnej, Rada w chwili obecnej rozważa podjęcie decyzji o podpisaniu lub nie podpisywaniu Konwencji haskiej w sprawie obligacji przez Unię Europejską. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie Konwencji dla inwestorów europejskich i uczestników rynku, Parlament Europejski uznaje się za niewystarczająco włączony do debaty w sprawie tej decyzji.

Parlament Europejski w tym kontekście uznaje za swój główny cel ochronę skuteczności i przejrzystości obecnego europejskiego systemu prawnego w przypadku konfliktu prawnego posiadaczy obligacji.

W ostatnich latach dzięki procesowi współdecyzji udało się stworzyć jednolitą zasadę w przypadku konfliktu prawnego w Europie, która określa, że prawem stosowanym jest prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się konto bankowe. Uczestnicy rynku, państwa członkowskie, Komisja Europejska - wszyscy przyznają, że zasada „miejsca, w którym znajduje się konto bankowe” jest z dobrym skutkiem stosowana na rynku wewnętrznym.

Nie uznawanie ważności tej podstawowej zasady i żądanie jej zastąpienia formułą wolnego wyboru przez strony stosowanego prawa odnośnie konta bankowego obligacji z pewnością otworzy „puszkę Pandory” tzn. kwestię swobodnego wyboru prawa stosowanego w odniesieniu do kont gotówkowych. Jednocześnie w momencie, w którym we wszystkich państwach wnosi się o stosowanie coraz surowszych przepisów związanych z praniem pieniędzy, nadużyciami rynkowymi, przejrzystością, ładem korporacyjnym, ustanowienie zasady przypuszczalnej niemożliwości umiejscowienia kont obligacji może być wręcz uznane za działanie prowokacyjne.  

- Czy Komisja Europejska podziela wspomniane dążenie Parlamentu Europejskiego do pełnej ochrony stosowania zasady ”miejsca, w którym znajduje się konto bankowe”? 

- Czy przed zobowiązaniem się w imieniu UE do podpisania Konwencji, Komisja Europejska podejmowała rzeczywiście próby znalezienia rozwiązania mające na celu kontynuowanie stosowania zasady „miejsca, w którym znajduje się konto” w odniesieniu do kont europejskich, natomiast pozostawienia Konwencji swobody wyboru stosowanego prawa w odniesieniu do kont pozostających poza UE? 

- Czy Komisja Europejska może wyjaśnić, dlaczego zobowiązała się w imieniu UE do podpisania Konwencji bez przeprowadzenia rzeczywistej oceny jej wpływu na gospodarkę i na przedsiębiorstwa? 
 

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2006Informacja prawna