Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0120/2008

Ingivna texter :

O-0120/2008 (B6-0493/2008)

Debatter :

PV 16/12/2008 - 18
CRE 16/12/2008 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
12 november 2008
O-0120/08
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan och Atanas Paparizov för PSE-gruppen, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark och Jerzy Buzek för PPE-DE-gruppen till rådet

 Angående: Fortsättning och lämplig avslutning av det lagstiftningsförfarande som avser det tredje energipaketet
 Svar 

Den 18 juni och 9 juli 2008 antog Europaparlamentet vid första behandlingen de lagstiftningsresolutioner som rör direktiven och förordningarna om det tredje energipaketet. Paketet är av stor betydelse för inrättandet av EU:s inre marknad för el och gas och för att skapa ett insynsvänligt och tydligt regelverk för investeringar i överföringsnät och förbättra det regionala och europeiska samarbetet. Ur detta perspektiv bidrar energipaketet i hög grad till en trygg energiförsörjning för EU:s medlemsstater.

I detta sammanhang skulle vi vilja veta om det franska ordförandeskapet har för avsikt att lägga fram rådets gemensamma ståndpunkt om de fem lagstiftningsresolutionerna för parlamentet. Vi skulle även uppskatta detaljerad information om hur rådet, eller rättare sagt det tjeckiska ordförandeskapet, planerar att fortsätta och i tid avsluta det lagstiftningsförfarande som rör det tredje energipaketet.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 november 2008Rättsligt meddelande