Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
11 december 2000
H-0965/00
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i januari 2001 i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen från Alexandros Alavanos till rådet

 Angående: Hungerstrejk bland politiska fångar i Turkiet
 Svar 

De tiotals politiska fångar i Turkiet som i nästan två månader har hungerstrejkat för att protestera mot de omänskliga förhållanden som råder i turkiska fängelser ligger nu för döden. Samtidigt har Europarådet nyligen meddelat att tortyr fortfarande är vanligt på polisstationer i Turkiet och Amnesty International fördömer tortyren, att den kan utföras obestraffat och Turkiets brott mot de mänskliga rättigheterna. Amnesty kräver att EU skall begära att tortyren upphör omgående, och inte under 2002-2003 som anges i anslutningsprocessen för Turkiet. Kommer rådet att ingripa mot den turkiska regeringen för att den skall vidta åtgärder för att förbättra förhållandena i de turkiska fängelserna så att fångarna kan upphöra med sin hungerstrejk? Kommer rådet att godta Amnesty Internationals krav på att tortyren omedelbart upphör, inom ramen för Turkiets anslutning till EU?

Frågans originalspråk: EL
Senaste uppdatering: 18 december 2000Rättsligt meddelande