Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
5 juni 2003
H-0377/03
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i juli 2003 i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen från Lennart Sacrédeus till rådet

 Angående: Rapport om tros- och religionsfriheten i världen
 Svar 

Den parlamentariska kommissionen för internationell religionsfrihet, USCIRF, har en rådgivande funktion för USA:s regering i religionsfrihetsfrågor. I sin årliga rapport uttrycker USCIRF oro över att den saudiarabiska regimen satsar pengar utomlands för att sprida sin extrema tolkning av wahhabitisk islam - och därmed öka den religiösa intoleransen i andra länder. Exempel på detta är utbildning av shariatjänstemän i Nigerias norra delstater, saudisk finansiering av wahhabitiska moskébyggen och missionsverksamhet samt det faktum att extrema wahhabitmuslimer valt att åka till Afghanistan, Bosnien, Tjetjenien och Kashmir för att strida i ”heligt krig”. Med anledning av detta rekommenderar USCIRF den amerikanske utrikesministern att föra upp Saudiarabien på den lista över ”särskilt bekymmersamma länder” utrikesministern upprättar varje år.

Hur ser rådet på uppgifterna i USCIRF-rapporten om Saudiarabien och wahhabit-islamistiskt motiverat våld och terrorism? Är rådet berett att stärka EU:s insatser för försvaret av religions- och trosfriheten runtom i världen genom att upprätta motsvarande årliga religionsfrihetsrapport och -analys samt länderlista som den amerikanska regeringens?

Senaste uppdatering: 12 juni 2003Rättsligt meddelande