Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Έκθεση
PDF 299kWORD 205k
6 Δεκεμβρίου 2000
PE 293.683/DEF A5-0386/2000
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για τη νιτρορύπανση - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών
(2000/2110(INI))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Robert Goodwill
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου