Διαδικασία : 2008/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0502/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0502/2008

Συζήτηση :

PV 18/02/2009 - 20
CRE 18/02/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2009 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 227kWORD 187k
12 Δεκεμβρίου 2008
PE 412.142v02-00 A6-0502/2008

σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

(2008/2231(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Pasqualina Napoletano

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

(2008/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, με την οποία θεσπίσθηκε η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" (COM(2008)0319),

–       έχοντας υπόψη την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008 της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωμεσογειακής διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2007,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωμεσογειακής συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2005, για τον εορτασμό της 10ης επετείου της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προεδρείου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) της 12ης Ιουλίου 2008, τη Διακήρυξη της ΕΜΚΣ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή της 13ης Οκτωβρίου 2008 και τη σύσταση της ΕΜΚΣ προς την πρώτη συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" της 13ης Οκτωβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ευρωμεσογειακής διάσκεψης κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων του Ραμπάτ της 16ης Οκτωβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της Προεδρίας της ΕΜΚΣ, καθώς και τις συστάσεις που ενέκρινε στην τέταρτη σύνοδο ολομελείας της στην Αθήνα, στις 27 και 28 Μαρτίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση του EuroMedScola στο Στρασβούργο, στις 16-17 Νοεμβρίου 2008, στην οποία συμμετείχαν νέοι, πολίτες των κρατών εταίρων και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008(1),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: "Νέα ώθηση στις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ με τους μεσογειακούς εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό - Στρατηγικές κατευθύνσεις" (COM(2003)0294),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (COM(2006)0726),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(2),

–       έχοντας υπόψη τις προτεραιότητές του για την Προεδρία του στην ΕΜΚΣ (Μάρτιος 2008-Μάρτιος 2009),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0502/2008),

A.     λαμβάνοντας υπόψη τη ζωτική σημασία που προσλαμβάνει η λεκάνη της Μεσογείου και τα διευρυνόμενα κοινά συμφέροντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων ενώπιον των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, της ειρηνικής συνύπαρξης και, επομένως, την ανάγκη να διασφαλιστεί μεγαλύτερη περιφερειακή συνοχή και η προώθηση μιας κοινής πολιτικής στρατηγικής στην περιοχή,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι και πρέπει να παραμείνει πιστή στην εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη οικονομική, πολιτική και πολιτιστική απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες, βόρεια και νότια, της Μεσογείου και την ανάγκη γεφύρωσης αυτών των διαφορών ώστε να καταστεί δυνατή με την πάροδο του χρόνου η δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για όλους,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μιας προσανατολισμένης στην παραγωγή αποτελεσμάτων, εις βάθος ανανέωσης και εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών χωρών εταίρων, με αφετηρία την αρχή της ισότητας μεταξύ όλων των εταίρων και την αξιοποίηση των όσων έχουν επιτευχθεί, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό απολογισμό της διαδικασίας της Βαρκελώνης,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της πολιτικής γειτονίας που ακολουθείται με τις μεσογειακές χώρες, η οποία, ευνοώντας τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται ότι είναι μη ισορροπημένη και ανίκανη να συμβάλει σε μια κοινή διαδικασία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θεμελίωσης σχέσεων βασισμένων σε στενή εταιρική σχέση που εδράζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών χωρών ολόκληρης της μεσογειακής λεκάνης,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης δεν έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος σε ορισμένες χώρες εταίρους σχετικά με την τήρηση και το σεβασμό κοινών αρχών και αξιών που περιέχονται στη Δήλωση της Βαρκελώνης του 1995 την οποία έχουν συνυπογράψει, ιδίως όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της εδαφικής και οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της μεσογειακής λεκάνης και ότι η πραγματική περιφερειακή και οικονομική ολοκλήρωση προϋποθέτει απτή πρόοδο όσον αφορά την επίλυση των υπαρχουσών συγκρούσεων και την επίτευξη προόδου στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας μεταξύ αυτών των χωρών, η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σχετικών υποδομών,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν στη δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο ότι η ΕΜΚΣ θα αποτελέσει τη νόμιμη κοινοβουλευτική έκφραση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, δηλώνοντας παράλληλα ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενίσχυση του ρόλου της ΕΜΚΣ στις σχέσεις της με τους μεσογειακούς εταίρους,

ΙΑ.    επισημαίνοντας ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας δεν αρκεί για την προσέγγιση του συνόλου των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών της ευρωμεσογειακής περιοχής,

ΙΒ.    επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου της ΕΜΚΣ, η οποία είναι η μόνη κοινοβουλευτική συνέλευση που επιτρέπει το διάλογο και τη συνεργασία στην ευρωμεσογειακή ζώνη, συγκεντρώνοντας τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις πλευρές που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα έργα και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο και η εξέταση των πρόσφατων προτάσεων που κατατέθηκαν από τις εν λόγω αρχές,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αναθέρμανση των ευρωμεσογειακών σχέσεων,

ΙΕ.    υπενθυμίζοντας την ανάγκη να μη διπλασιάζονται και να μην επικαλύπτονται μέσα, πολιτικές και υφιστάμενα θεσμικά επίπεδα και να διασφαλίζεται η συνοχή ολόκληρου του συστήματος των ευρωμεσογειακών σχέσεων,

ΙΣΤ.  τονίζοντας την ανάγκη για ταχεία και ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται οι μεσογειακές χώρες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης του διαπολιτισμικού διαλόγου σε αυτό το πλαίσιο,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι σοβαρές πολιτικές εντάσεις στην περιοχή, όπως στη Δυτική Σαχάρα, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη πολλών από τους στόχους που επιδιώκει ο νέος θεσμός,

1.      είναι της άποψης ότι η πρόταση "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο", που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, θα συμβάλει στην επίτευξη της ειρήνης και της ευημερίας και θα αποτελέσει ένα βήμα προς την οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση καθώς και προς τη συνεργασία σε ζητήματα οικολογίας και κλίματος μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, εφόσον υλοποιήσει τις υποσχέσεις της και επιτύχει απτά και ορατά αποτελέσματα· τονίζει ότι το άνοιγμα σε χώρες που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης του στόχου της καθιέρωσης ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της περιοχής κατά τρόπο ολοκληρωμένο·

2.      επισημαίνει ότι η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών στις 3 και 4 Νοεμβρίου στη Μασσαλία πρότεινε η "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" να αποκαλείται "Ένωση για τη Μεσόγειο"· θεωρεί ότι αυτή η ονομασία επιτρέπει την αξιοποίηση του στοιχείου της ισότητας στην εταιρική σχέση με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής και εδαφικής ολοκλήρωσης· κρίνει ωστόσο αναγκαίο η στρατηγική αξία των ευρωμεσογειακών σχέσεων και το κεκτημένο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, και ειδικότερα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, να επιβεβαιώνονται από τις πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ήδη με τους μεσογειακούς εταίρους της, μέσω περιφερειακών και υπο-περιφερειακών προγραμμάτων και των κοινών κατευθύνσεων που χαρακτηρίζουν τη διμερή συνεργασία·

3.      ζητεί προς το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίζουν τη συνοχή της δράσης της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες θεσμικές εξελίξεις (προπαντός το ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής) και τη χρησιμοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισμού·

4.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο προωθήθηκε στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.      συμφωνεί με την επιλογή της προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των νέων μέσων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο· σημειώνει, ωστόσο, την απουσία στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης της Μεσογείου για την υποστήριξή των έργων αυτών·

6.      θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των "προγραμματικών συμφώνων", τα οποία, καθοδηγούμενα από την αρχή της επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και ελεγκτικές ευθύνες των διαφόρων θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη, περιφέρειες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι·

7.      επισημαίνει ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εντός του πλαισίου της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο πρέπει να υποστηρίζονται μέσω χρηματοδότησης της Κοινότητας και των κρατών-εταίρων, καθώς και από ιδιωτική χρηματοδότηση· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν και να ενισχύσουν το ρόλο και τις πρωτοβουλίες του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), ο οποίος, μέσω του σχετικού προγράμματος επενδύσεων, διευκολύνει το οικονομικό άνοιγμα και τον εκσυγχρονισμό των μεσογειακών χωρών· επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη δημιουργία Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων και στο συντονισμό με τους διεθνείς επενδυτές· τονίζει τη σημασία των εμβασμάτων των μεταναστών από χώρες της νότιας Μεσογείου προς τις πατρίδες τους και φρονεί ότι συνιστούν ένα σημαντικότατο μοχλό ανάπτυξης που δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί επαρκώς·

8.      θεωρεί ότι το μερίδιο της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεσογειακά έργα, ενόψει της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών, θα πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς να θίγονται τα ευρωμεσογειακά περιφερειακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι προγραμματισμένα και την ενίσχυση των οποίων έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιθυμεί να ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των έργων·

9.      θεωρεί ότι η γραμματεία μπορεί να αποτελεί σημαντικό δυναμικό για την αναθέρμανση των ευρωμεσογειακών σχέσεων χάρη στην επιχειρησιακή της ικανότητα και την πολιτική αξία της σύνθεσής της· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπήρξε ομόφωνη συμφωνία ως προς την έδρα της γραμματείας· υπενθυμίζει ότι η πόλη της Βαρκελώνης είναι ο τόπος από όπου ξεκίνησε η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση·

10.    συμφωνεί ότι, από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, συμπροεδρία πρέπει να είναι συμβατή με την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Συνθήκης·

11.    χαιρετίζει την απόφαση της υπουργικής διάσκεψης της 3ης Νοεμβρίου 2008, η οποία έλαβε δεόντως υπόψη τη σύσταση της ΕΜΚΣ που εγκρίθηκε στην Ιορδανία στις 13 Οκτωβρίου 2008· υποστηρίζει την απόφαση να προσδοθεί ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση στην Ένωση για τη Μεσόγειο, ούτως ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική της νομιμότητα με βάση την ΕΜΚΣ, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και της οποίας οι εργασίες θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα με εκείνες των άλλων οργανισμών της εταιρικής σχέσης, εξετάζοντας τη δυνατότητα να της αναγνωρισθεί νομική προσωπικότητα, το δικαίωμα πρότασης και αξιολόγησης των στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής ολοκλήρωσης και των προγραμμάτων, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλει συστάσεις στη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών· αναμένεται ότι η θεσμική αυτή αναγνώριση της ΕΜΚΣ θα συνεπάγεται, επίσης, τη συμμετοχή της ως παρατηρητή σε όλες τις συνεδριάσεις του εκτελεστικού οργάνου, τις συνόδους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, τις συνεδριάσεις των υπουργών και τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των ανωτέρων υπαλλήλων·

12.    χαιρετίζει την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για τη Μεσόγειο να συμπεριλάβει τον Αραβικό Σύνδεσμο ως συμμετέχοντα σε όλες τις συνεδριάσεις, όλων των επιπέδων, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου·

13.    τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στο νέο θεσμικό πλαίσιο· χαιρετίζει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών και την πρόταση για τη δημιουργία Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης·

14.    εκτιμά ότι, παράλληλα με την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης, μια ανάλογη εξέλιξη απαιτείται επίσης για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην κατάλληλη θεσμική δομή της Ένωσης για τη Μεσόγειο, κυρίως μέσω μηχανισμών για διαβούλευση σχετικά με την επιλογή, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΜΚΣ να εξασφαλίσει την ενεργότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν της Μεσογείου στις εργασίες της· ζητεί την αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων με προοπτική την ίδρυση Ευρωμεσογειακής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής·

15.    επισημαίνει ότι ορισμένες από τις χώρες που συμμετέχουν στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν συμμετείχαν στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα κράτη που συμμετέχουν στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο σχέσεων προσανατολισμένο στην οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της μεσογειακής λεκάνης· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγγυηθούν σε όλες τις χώρες μέλη της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" τη δυνατότητα πρόσβασης στα ήδη προβλεπόμενα περιφερειακά προγράμματα της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

16.    τονίζει ότι η συμμετοχή στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν υποκαθιστά τη διεύρυνση της ΕΕ και δεν επηρεάζει τις προοπτικές προσχώρησης οποιασδήποτε χώρας υποψήφιας για ένταξη, τώρα και στο μέλλον· εκτιμά ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν θα παρεμποδίσει άλλες πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας·

17.    επιμένει στην ανάγκη εις βάθος ανανέωσης του συνόλου της ευρωμεσογειακής πολιτικής, με την ενίσχυση της πολιτικής διάστασής της και της από κοινού ανάπτυξης, και υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση η πρωτοβουλία "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν εξαντλεί τις ευρύτερες προοπτικές αυτής της πολιτικής·

18.    είναι της άποψης ότι η "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" οφείλει να ενισχύει τις υπάρχουσες μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης ώστε να δώσει σε όλα τα κράτη-εταίρους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα περιφερειακά προγράμματα και τις αντίστοιχες πολιτικές της Ένωσης βάσει προτεραιοτήτων και στόχων που αποφασίζονται από κοινού· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθούν τα κοινοτικά προγράμματα ώστε να συμπεριλάβουν και τα κράτη-εταίρους, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επαγγελματικής κατάρτισης (ανταλλαγές φοιτητών κ.λπ.)·

19.    θεωρεί ότι τα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, καθώς και η πολιτιστική συνεργασία, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην ευρωμεσογειακή τους διάσταση· επαναλαμβάνει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει ως προορισμό την αντιμετώπιση εδαφικών προβλημάτων, προβλημάτων υποδομών και περιβάλλοντος, με τη βοήθεια στρατηγικών και ειδικών σχεδίων· ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη αυτή διάσταση θα μπορέσει να συμβάλει στην αναβίωση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

20.    υπενθυμίζει τις πρώτες προταθείσες πρωτοβουλίες κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του Παρισιού για τη Μεσόγειο, στις 13 Ιουλίου 2008: απορρύπανση της Μεσογείου, θαλάσσιοι "αυτοκινητόδρομοι", χερσαίοι αυτοκινητόδρομοι, προστασία των πολιτών, μεσογειακό ηλιακό σχέδιο, ανώτερη εκπαίδευση και έρευνα, μεσογειακή πρωτοβουλία ανάπτυξης των επιχειρήσεων·

21.    υπενθυμίζει ότι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, θα πρέπει απαραιτήτως να επεκταθούν οι τομείς συνεργασίας στη διαχείριση του ύδατος, τη γεωργία, την ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, την ενέργεια, την επαγγελματική εκπαίδευση, τον πολιτιστικό τομέα, την υγεία , τον τουρισμό, κτλ.·

22.    υποστηρίζει σθεναρά την περιβαλλοντική διάσταση της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" και των συναφών πρωτοβουλιών και έργων, όπως η ευρωμεσογειακή συνεργασία για την απορρύπανση της Μεσογείου και το Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας·

23.    είναι της άποψης ότι η συμμετοχή όλων των μεσογειακών χωρών στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των προβλημάτων της περιοχής με συνολικότερο τρόπο, αλλά και διασύνδεσης και συντονισμού, με αποτελεσματικότερο τρόπο, της διαδικασίας με προγράμματα που εφαρμόζονται ήδη, όπως το Σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον·

24.    χαιρετίζει την πρόταση που περιέχεται στην τελική δήλωση της προεδρίας της τέταρτης συνόδου ολομέλειας για τη δημιουργία μιας Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας με την υποστήριξη της ΕΜΚΣ· αναγνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των ευρωμεσογειακών εταίρων και την ανάγκη ανάπτυξης μιας περιφερειακής αγοράς ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών υποδομών στην ευρωμεσογειακή ζώνη·

25.    εκφράζει την ευχή η ενίσχυση των ευρωμεσογειακών σχέσεων να δώσει νέα ώθηση στη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης και ευημερίας· υποστηρίζει ότι η ειρήνη και η πολιτική σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συλλογική και ατομική ασφάλεια πολύ πέραν των ορίων της· τονίζει ότι μόνο η ενίσχυση των διαπραγματεύσεων για τη μόνιμη και ουσιαστική επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή μπορεί να επιτρέψει την υλοποίηση αυτού του στόχου· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την επίλυση αυτών των συγκρούσεων κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων· τονίζει την ανάγκη επίσημης διατήρησης της συνεργασίας σε θέματα καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει ικανοποίηση για την έκκληση της Δήλωσης της Μασσαλίας προς τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδιώξουν την υλοποίηση μια διαδικασίας σταδιακής αποστρατιωτικοποίησης και αφοπλισμού της περιοχής με συγκεκριμένο απώτερο στόχο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής·

26.    εκτιμά ότι για την άμβλυνση των εντάσεων πέριξ της Μεσογείου απαιτείται η βελτίωση της κοινωνικής και πολιτισμικής αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως η συμμαχία των πολιτισμών πρέπει να υποστηριχθούν ως προνομιακός χώρος διαλόγου που προάγει τη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν στρατηγικές για την προώθηση του διαλόγου· ενθαρρύνει την αναβάθμιση των δεσμών μεταξύ της ΕΜΚΣ και του Ιδρύματος Αnna Lindh, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των σημαντικότερων δικτύων του Ιδρύματος Anna Lindh και της Επιτροπής Πολιτισμού της ΕΜΚΣ·

27.    επισημαίνει ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της ευρωμεσογειακής πολιτικής είναι η προώθηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού πλουραλισμού και θεωρεί ότι υφίστανται ακόμη σοβαρές παραβιάσεις· ζητεί να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η καταλληλότητα των μέσων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει ακριβή κριτήρια για την επιλεξιμότητα αυτών των μέσων, μεταξύ άλλων, με άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, και να θέσει σε ισχύ ένα αποτελεσματικό σύστημα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους· στο πλαίσιο αυτό καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εντείνουν και να προωθήσουν το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και συνείδησης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· προσβλέπει στον καθορισμό ενός πολιτικοθεσμικού πλαισίου κοινής αποδοχής που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της διάστασης της αμοιβαιότητας, τόσο για τον εντοπισμό των προβλημάτων όσο και για την αναζήτηση κοινών λύσεων·

28.    καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντάξουν σαφώς την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στους στόχους της νέας αυτής πρωτοβουλίας, να ενισχύσουν περαιτέρω την εφαρμογή υφιστάμενων μηχανισμών, όπως η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης και η συγκρότηση υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό εφαρμογής της ρήτρας αυτής στις συμφωνίες νέας γενεάς και στα διμερή σχέδια δράσης της ΕΠΓ· υπογραμμίζει ότι τα μέσα προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, βελτιώνοντας την πολιτική συνεκτικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

29.    καλεί όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, την Επιτροπή και τα μελλοντικά θεσμικά όργανα της Ένωσης για τη Μεσόγειο να δώσουν νέα ώθηση στη διαχείριση των κοινών πολιτικών για τη μετανάστευση ώστε να αναδειχθεί η αξία των ανθρώπινων πόρων και των ανταλλαγών μεταξύ των πληθυσμών της λεκάνης της Μεσογείου και να αποφευχθεί κάθε τάση να προτάσσονται τα ζητήματα ασφάλειας· εκτιμά ότι τα ζητήματα μετανάστευσης πρέπει να επικεντρώνονται στις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στην καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών και στην άσκηση του δικαιώματος για άσυλο· τονίζει τη σημασία μιας στενής συνεργασίας και ενός πνεύματος συνυπευθυνότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της νότιας ακτής της Μεσογείου· χαιρετίζει την υπουργική διάσκεψη Euromed για τη μετανάστευση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2007 και θεωρεί απαραίτητο η Ένωση για τη Μεσόγειο να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στην οργανωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων·

30.    σημειώνει τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ότι η "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" εμμένει στο στόχο της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της απασχόλησης σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, μέσω, μεταξύ άλλων, της καταπολέμησης της φτώχειας, και αναμένει νέες πρωτοβουλίες, προγράμματα και χρηματοδοτικές προβλέψεις για αυτό το σκοπό·

31.    κρίνει ότι οι οικονομικές και εμπορικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με στόχο την υλοποίηση μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών αμοιβαίας ωφέλειας, θα πρέπει να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την καλύτερη ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία και τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της βόρειας και της νότιας όχθης της Μεσογείου, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή·

32.    επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη συστηματικά ο κοινωνικός αντίκτυπος των διαδικασιών ελευθέρωσης της οικονομίας, ειδικότερα όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· υπογραμμίζει επίσης ότι ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να διαφέρει αισθητά μεταξύ των διαφόρων τομέων και χωρών·

33.    υπογραμμίζει τη σημασία του άτυπου τομέα και της λαϊκής οικονομίας στις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου· κρίνει ότι η ανάπτυξη της περιοχής προϋποθέτει την υποστήριξη της προοδευτικής ενσωμάτωσης των εν λόγω δραστηριοτήτων στην επίσημη οικονομία·

34.    παρατηρεί ότι, μετά από τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νέων κρατών μελών της Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της αυξάνονται διαρκώς· ζητεί να ληφθεί υπόψη και να υποστηριχθεί η τάση αυτή στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

35.    υπογραμμίζει την ανάγκη να ωθούνται οι νέοι στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πίστωση και τη μικροπίστωση, κρίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη του FEMIP·

36.    επισημαίνει ότι οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αφενός, και των μεσογειακών κρατών, αφετέρου, προβλέπουν μέτρα συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης και του πολιτικού ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κέντρων κράτησης μεταναστών και καλεί επειγόντως την Ένωση και τα κράτη μέλη να ελέγχουν εάν σε αυτά τα κέντρα υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

37.    θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την επίτευξη συγκεκριμένων και απτών στόχων στον κοινωνικό τομέα· υπενθυμίζει σχετικώς ότι ο στόχος ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως από την άποψη της δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι η ανεργία των νέων και των γυναικών είναι το πλέον επείγον κοινωνικό ζήτημα στις χώρες της Μεσογείου·

38.    καλεί τις χώρες εταίρους του Νότου να καλλιεργήσουν τις σχέσεις Νότου-Νότου, ακολουθώντας το παράδειγμα της οικονομικής συμφωνίας του Αγαδίρ που υπέγραψαν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Μαρόκο και η Τυνησία, και υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα τεχνικής βοήθειας για την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης Νότου-Νότου·

39.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των χωρών εταίρων.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0257.

(2)

ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σελ. 443.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (6.11.2008)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

(2008/2231(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kader Arif

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  κρίνει ικανοποιητική την αναζωπύρωση της βούλησης να δοθεί νέα πολιτική και έμπρακτη ώθηση στις πολυμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους μεσογειακούς εταίρους της·

2.  υπενθυμίζει ότι η "Διαδικασία της Βαρκελώνης : Ένωση για τη Μεσόγειο" καλείται να βασισθεί στα κεκτημένα της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, να αναζωογονήσει τη διαδικασία αυτή και να της προσδώσει μια ενισχυμένη διάσταση·

3.  εμμένει στην άποψη ότι η λειτουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ίσης εκπροσώπησης, της ισότητας, της συν-διαχείρισης, καθώς και από τις αρχές της κοινής ευθύνης και διακυβέρνησης·

4.  υπογραμμίζει ότι η οικειοποίηση εκ μέρους των πληθυσμών θα αποτελεί την εγγύηση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης και της επιτυχίας της εν λόγω πρωτοβουλίας· κρίνει ότι προς τούτου, οι πολιτικές φιλοδοξίες θα πρέπει να μεταφρασθούν σε συγκεκριμένα σχέδια, πιο ευανάγνωστα και πλησιέστερα στους πολίτες· κρίνει επίσης ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να ενσωματώσει στη λειτουργία της μηχανισμούς διαβούλευσης και ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών (συλλόγων, κοινωνικών εταίρων, κτλ.), των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα·

5.  εκφράζει την ευχή ότι τα σχέδια της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα είναι συγκεκριμένα και ενοποιητικά και ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής, κρίνοντας ότι θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και να ευνοούν τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές διασυνδέσεις, χάριν προώθησης της ολοκλήρωσης και της συνοχής·

6.  υπενθυμίζει ότι οι πρώτες προταθείσες πρωτοβουλίες κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του Παρισιού για τη Μεσόγειο, στις 13 Ιουλίου 2008: απορρύπανση της Μεσογείου, θαλάσσιοι "αυτοκινητόδρομοι", χερσαίοι αυτοκινητόδρομοι, προστασία των πολιτών, μεσογειακό ηλιακό σχέδιο, ανώτερη εκπαίδευση και έρευνα, μεσογειακή πρωτοβουλία ανάπτυξης των επιχειρήσεων·

7.  διαπιστώνει ότι επί του παρόντος μόνο ένα από τα έξι προτεινόμενα σχέδια εστιάζεται στα οικονομικά και εμπορικά θέματα· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η δήλωση του Παρισιού περιέχει ελάχιστες αναφορές στις οικονομικές και εμπορικές πτυχές της εταιρικής σχέσης, όπως λόγου χάριν τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την απασχόληση, την άτυπη οικονομία ή τη μείωση της φτώχειας·

8.  υπενθυμίζει ότι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, θα πρέπει απαραιτήτως να επεκταθούν οι τομείς συνεργασίας στη διαχείριση του ύδατος, τη γεωργία, την ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, την ενέργεια, την επαγγελματική εκπαίδευση, τον πολιτιστικό τομέα, την υγεία , τον τουρισμό, κτλ·

9.  υπενθυμίζει ότι εκτός από τους πόρους που προβλέπει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της Ένωσης για τη Μεσόγειο, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε επανειλημμένα την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωμεσογειακής τράπεζας επενδύσεων και ανάπτυξης·

10. κρίνει ότι οι οικονομικές και εμπορικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με στόχο την υλοποίηση μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών αμοιβαίας ωφέλειας, θα πρέπει να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την καλύτερη ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία και τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της βόρειας και της νότιας όχθης της Μεσογείου, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή·

11. υπενθυμίζει ότι στο δεύτερο μέρος του πενταετούς προγράμματος του 2005, με τίτλο "Ανάπτυξη και βιώσιμες κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις", οι ευρωμεσογειακοί εταίροι προσδιόρισαν ορισμένες προτεραιότητες: αφενός την ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πίστωση, να εδραιωθεί η μακροοικονομική σταθερότητα και να βελτιωθεί η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, αφετέρου δε την ανάγκη να διευθετηθούν τα κοινωνικά θέματα, μεταξύ των οποίων τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η μείωση της φτώχειας και η δημιουργία απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους και τις γυναίκες·

12. επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη συστηματικά ο κοινωνικός αντίκτυπος των διαδικασιών ελευθέρωσης της οικονομίας, ειδικότερα όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· υπογραμμίζει επίσης ότι ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να διαφέρει αισθητά μεταξύ των διαφόρων τομέων και χωρών·

13. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της υλοποίησης μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και ελευθέρωσης του εμπορίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας, την προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και το σεβασμό του περιβάλλοντος·

14. υπογραμμίζει ότι, για την επίτευξη του ως άνω στόχου, η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διαστάσεις της (βορρά-νότο και νότο-βορρά) και ενθαρρύνει όλως ιδιαιτέρως την κατάρτιση συντονισμένων περιφερειακών προγραμμάτων μεταξύ χωρών της νότιας και της βόρειας όχθης της Μεσογείου, γεγονός που θα συνιστούσε ένα βήμα προόδου προς την οικονομική αλλά και πολιτική ολοκλήρωση των χωρών αυτών·

15. υπογραμμίζει ότι η Ένωση οφείλει να παράσχει ενισχυμένη υποστήριξη στα προγράμματα των μεσογειακών εταίρων που αποσκοπούν στην ευκολότερη εγκατάσταση ενός ευνοϊκού για τις επενδύσεις κλίματος και στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των εμπορικών συναλλαγών, μέσω μηχανισμών τεχνικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης για τη διευκόλυνση των συναλλαγών·

16. ζητεί να προβλεφθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ειδικών οργανισμών της Ένωσης στις χώρες εταίρους, προκειμένου να βοηθήσουν έμπρακτα τις εν λόγω χώρες σε τομείς όπως η προώθηση των επενδύσεων·

17. υπογραμμίζει τη σημασία του άτυπου τομέα και της λαϊκής οικονομίας στις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου· κρίνει ότι η ανάπτυξη της περιοχής προϋποθέτει την υποστήριξη της προοδευτικής ενσωμάτωσης των εν λόγω δραστηριοτήτων στην επίσημη οικονομία·

18. παρατηρεί ότι, μετά από τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νέων κρατών μελών της Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της αυξάνονται διαρκώς· ζητεί όπως ληφθεί υπόψη και υποστηριχθεί η τάση αυτή στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να ωθούνται οι νέοι στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσβασης στην πίστωση και τη μικροπίστωση, κρίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη του Ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP)·

20. κρίνει αναγκαία τη συντονισμένη και ισοβαρή προσέγγιση των μεταναστευτικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και ενσωματώνοντας την πολιτιστική και ανθρώπινη διάσταση· παράλληλα, κρίνει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η νόμιμη κυκλοφορία των προσώπων και να επιδιωχθεί μια καλύτερη ένταξη των πληθυσμιακών ομάδων μεταναστών, αποτρέποντας συγχρόνως τη διαρροή εγκεφάλων και καταπολεμώντας τα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών·

21. υπογραμμίζει ότι η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση δεν μπορεί να εστιασθεί αποκλειστικά και μόνο στα οικονομικά και εμπορικά θέματα, υπενθυμίζοντας ότι οι τρεις πυλώνες της Βαρκελώνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος προορίζεται να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, καθώς και ο τρίτος πυλώνας, αφιερωμένος στην ανθρώπινη και την κοινωνική ανάπτυξη, έχουν ελάχιστα προοδεύσει·

22. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντάξουν σαφώς τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα στους στόχους της νέας πρωτοβουλίας, να ενισχύσουν την εφαρμογή των υφισταμένων μηχανισμών, όπως της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ρήτρας των συμφωνιών σύνδεσης, αφετέρου δε να δημιουργήσουν νέο μηχανισμό υποστήριξης για την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας στις συμφωνίες της νέας γενιάς, στα διμερή προγράμματα δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) και στο πλαίσιο των υποεπιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23. κρίνει σκόπιμο να καλείται δεόντως το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τη δημιουργία μονίμων οργάνων της Ένωσης για τη Μεσόγειο και να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με την πρόοδο των σχεδίων·

24. εμμένει επίσης στην ανάγκη να δοθεί στην Ένωση για τη Μεσόγειο μια πραγματική κοινοβουλευτική διάσταση, με βάση την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ), η οποία θα πρέπει να θεωρείται ως η νόμιμη κοινοβουλευτική της έκφραση και η οποία, ως συμβουλευτικό όργανο, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα υποβολής προτάσεων και εκθέσεων αξιολόγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Γεώργιος Παπαστάμκος; Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21.10.2008)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

(2008/2231(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Íñigo Méndez de Vigo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.      επιμένει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης για την ανανέωση και την επανενεργοποίηση, με προοπτική συνέχειας, των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της των χωρών της Μεσογείου·

2.      υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της συνεκτικότητας των οργάνων και της αποφυγής κάθε αλληλεπικάλυψης των δομών και τονίζει ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) πρέπει να ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης· εκτιμά ότι η δημιουργία αυτόνομης θεσμικής δομής μόνο να βλάψει μπορεί την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας·

3.      υποστηρίζει την αρχή της συμ-προεδρίας, με βάση την ισοτιμία, την ισότητα και την κοινή διακυβέρνηση και, με την προοπτική της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, εκτιμά ότι πρέπει να είναι σε συνάφεια με το θεσμικό πλαίσιο που θα προέλθει εξ αυτής όσον αφορά στην εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί επίσης ότι οι εξαμηνιαίες σύνοδοι κορυφής, η Μόνιμη Κοινή Επιτροπή και οι συνεδριάσεις ανωτάτων υπαλλήλων αποτελούν χρήσιμα μέσα για να προσδώσουν στην Διαδικασία της Βαρκελώνης μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια·

4.      επιμένει ότι είναι ανάγκη να ανατεθεί στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ) ενισχυμένος ρόλος στην διαδικασία και υποστηρίζει το προεδρείο της ΕΜΚΣ το οποίο, με τη δήλωσή του της 12ης Ιουλίου 2008, ζήτησε όπως η τελευταία, ως νόμιμο κοινοβουλευτικό σώμα, καταστεί συστατικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ)·

5.      υποστηρίζει τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος, στον λόγο του στη Διάσκεψη Κορυφής των Παρισίων, στις 13 Ιουλίου 2008, ζήτησε να παρασχεθεί στην ΕΜΚΣ "το δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις, να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και να επιβλέπει και να αξιολογεί σε τακτική βάση την πρόοδο των σχεδίων"·

6.      επιμένει να μετάσχει η ΕΜΚΣ εκ του σύνεγγυς στην προετοιμασία των εξαμηνιαίων Κορυφών των αρχηγών κρατών καθώς και στις ετήσιες συνεδριάσεις των υπουργών εξωτερικών υποθέσεων των χωρών μελών της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ)·

7.      εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η ΕΜΚΣ ως η κοινοβουλευτική διάσταση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ), δημιουργώντας προς τον σκοπό αυτό αντίστοιχη νομική βάση, όπως προτάθηκε από την ΕΜΚΣ και φρονεί ότι:

-  η ΕΜΚΣ πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος·

-  όλα τα μέλη της ΕΜΚΣ πρέπει να μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες που θα συσταθούν ανάλογα με τις πολιτικές οικογένειες (εκτός από τη σημερινή κατανομή σε Κοινοβούλια των μεσογειακών εταίρων - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κοινοβούλιο των κρατών μελών), διότι τούτο θα επιτρέψει καλύτερη ένταξη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

-  η ΕΜΚΣ πρέπει να διαθέτει ακριβέστερους κανόνες λειτουργίας και ενισχυμένη μόνιμη γραμματεία·

-  η συμβουλευτική γνώμη της ΕΜΚΣ επί των κύριων θεμάτων και σχεδίων που αφορούν την Διαδικασία της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) πρέπει να καταστεί υποχρεωτική·

-  το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της ΕΜΚΣ, τόσο στα προπαρασκευαστικά στάδια όσο και κατά τις επίσημες συνεδριάσεις και ολομέλειες·

-  πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι χωρών που δεν συμμετέχουν στη Διαδικασία της Βαρκελώνης·

8.      εκτιμά ότι η γραμματεία της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) πρέπει να αποτελείται από υπαλλήλους αποστασμένους από τις χώρες που μετέχουν της διαδικασίας και πρέπει να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· ότι η έδρα της πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια λειτουργικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας καθώς και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική υποστήριξη που προσφέρουν οι ενδιαφερόμενες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές· συνεπώς, υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Βαρκελώνης ως έδρας της γραμματείας·

9.      εκτιμά ότι στη γραμματεία της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) πρέπει να ανατεθούν καθήκοντα εκπόνησης και διαχείρισης σχεδίων καθώς και συντονισμού της συνολικής διαδικασίας· επίσης, η γραμματεία υποβάλλει έκθεση δραστηριοτήτων στην Ευρω-Μεσογειακή Επιτροπή και στην ΕΜΚΣ·

10.    τονίζει ότι τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) πρέπει να υποστηρίζονται με χρήση κυρίως κοινοτικών κονδυλίων, κονδυλίων των χωρών εταίρων αλλά και με ιδιωτική χρηματοδότηση·

11.    τονίζει την ανάγκη σύστασης Ευρω-Μεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ικανής να προσελκύσει άμεσες εξωτερικές επενδύσεις προς υλοποίηση σχεδίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής·

12.    ζητεί όπως η εκπόνηση του θεσμικού σχήματος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ) αποτελέσει αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και εμπεριστατωμένου διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία μέρη, ώστε αυτό να βασίζεται σε ευρεία συναίνεση και να λαμβάνει υπόψη όλες τις ευαισθησίες·

13.    εκτιμά ότι, εκ παραλλήλου προς την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης, απαιτείται παρόμοια εξέλιξη για να επιτευχθεί η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην κατάλληλη θεσμική δομή της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΔΒ-ΕγΜ)·

14.    εκτιμά ότι η προώθηση της συνεργασίας αυτού του είδους μπορεί επίσης να διαδραματίσει θετικό ρόλο σ’ ό,τι αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη άλλων παρεμφερών περιφερειακών ενώσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Μποτόπουλος, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (2.12.2008)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο

(2008/2231(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ilda Figueiredo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλους τους εταίρους της Μεσογείου που εμπλέκονται στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να δώσουν περισσότερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και στην ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, επιμένοντας στη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε κάθε πολιτική και συγκεκριμένο μέτρο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

2.  καλεί όλα τα κράτη που συμμετέχουν στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" καθώς επίσης και όλα τα άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να κυρώσουν τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW),

3.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν ασχολείται δεόντως με την κατάσταση των γυναικών· επιμένει ότι είναι ανάγκη η διάσταση "προγράμματα" να περιλαμβάνει την προώθηση της γεωγραφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και να λαμβάνει πάντα υπόψη το ζήτημα της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διάσταση του φύλου·

4.  εκδηλώνει την ανησυχία του για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που πλήττουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και τα παιδιά και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες των πολιτικών που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη της προώθησης της ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε πλαίσιο σεβασμού της αξιοπρέπειας των γυναικών·

5.  τονίζει ότι είναι βασικό για τις γυναίκες που έχουν μεταναστεύσει σε κράτη μέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των νοτίων ακτών της Μεσογείου, να τους δοθούν δικαιώματα σε σχέση με την ιθαγένεια, ώστε να τους εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους·

6.  ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των γυναικών, ιδίως στους τομείς της σεξουαλικής υγείας και της αναπαραγωγής και της εκπαίδευσης, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και με δικαιώματα που να προορίζονται ειδικά για γυναίκες καθώς και στη δημιουργία δομών στήριξης στην παιδική και στην τρίτη ηλικία που θα διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών στην κοινωνία·

7.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι ένα επαρκώς ειδικευμένο εργατικό δυναμικό συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής κάθε οικονομίας·

8.  ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη και τους εταίρους της Διαδικασίας της Βαρκελώνης να παράσχουν κίνητρα για θετικές δράσεις στο πλαίσιο της ισότητας ευκαιριών και της καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα δε στην εργασία, την οικογένεια και την εκπαίδευση, με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της σωματεμπορίας και τον σεβασμό των γυναικών και την αναβάθμιση του ρόλου τους στην κοινωνία, συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων·

9.  υπενθυμίζει ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια επιτάσσει την ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για να μπορούν οι γυναίκες όχι μόνο να εισέρχονται στην αγορά εργασίας αλλά και να παραμένουν σε αυτή·

10. επισημαίνει την ανάγκη σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των γυναικείων οργανώσεων των χωρών της Μεσογείου, για να προωθηθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Claire Gibault, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Άννυ Ποδηματά, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Donata Gottardi

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Andrés Naranjo Escobar


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Michael Gahler, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Marcello Vernola, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Erik Meijer

Τελευταία ενημέρωση: 23 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου