Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 34 : Κατανομή των θέσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει την κατανομή των θέσεων των πολιτικών ομάδων, των μη εγγεγραμμένων βουλευτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου