Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
   PDF PDF
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT II : LOVGIVNING, BUDGET OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1 : LOVGIVNINGSMÆSSIGE PROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 35 : Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram

1.   Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsprogram.

Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til forretningsorden(1) .

2.   Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i lovgivningsprogrammet.

3.   Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Unionens lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.

Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens årsprogram for lovgivningen samt om Parlamentets beslutning.

4.   Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, giver den de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.

(1)Se bilag XIV.
Seneste opdatering: 1. juli 2009Juridisk meddelelse