Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
   PDF PDF
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
1. FEJEZET : JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

36. cikk : Az alapvető jogok, a szubszidiaritás és az arányosság elve, a jogállamiság és a pénzügyi vonatkozások vizsgálata

Jogalkotási javaslat vizsgálata során a Parlament különös figyelmet fordít az alapvető jogok tiszteletben tartására, különös tekintettel arra, hogy a jogalkotási eljárás összhangban legyen az Európai Unió alapjogi chartájával, a szubszidiaritás és az arányosság elvével és a jogállamisággal. Továbbá, ha egy javaslatnak pénzügyi vonatkozásai vannak, a Parlament megállapítja, hogy a megfelelő anyagi források rendelkezésre állnak-e.

Utolsó frissítés: 2009. július 1.Jogi nyilatkozat