Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - juuli 2012
   PDF PDF
SISU
INDEKS
LUGEJALE

IV OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
5. PEATÜKK : RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 123 : Kirjalikud deklaratsioonid

1.   Kuni viis parlamendiliiget võivad esitada kirjaliku deklaratsiooni pikkusega kuni 200 sõna teema kohta, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse ega hõlma küsimusi, mida parajasti käsitletakse seadusandlikus protsessis. President annab loa iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Kirjalikud deklaratsioonid trükitakse ametlikes keeltes ja jagatakse laiali. Need kantakse koos allakirjutanute nimedega registrisse. Register on avalik ning asub osaistungjärkude ajal istungisaali sissepääsu ees ja osaistungjärkude vahelisel ajal sobivas kohas, mille määrab kindlaks kvestorite kogu.

Kirjaliku deklaratsiooni sisu ei tohi väljuda deklaratsiooni raamidest ja eelkõige ei tohi see sisaldada otsust küsimustes, mille vastuvõtmiseks on kodukorras sätestatud kindel kord ja pädevus.

2.   Iga parlamendiliige võib anda registrisse kantud deklaratsioonile oma allkirja.

3.   Kui deklaratsioonile on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, teatab president sellest parlamendile, allakirjutanute nimed avaldatakse protokollis ja deklaratsioon avaldatakse vastuvõetud tekstina.

4.   Menetlus lõpeb sellega, et osaistungjärgu lõpus edastatakse deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega deklaratsioonis nimetatud adressaatidele.

5.   Kirjalik deklaratsioon, mis on olnud registris üle kolme kuu ja millele ei ole selleks ajaks alla kirjutanud vähemalt pool parlamendi koosseisust, aegub.

Viimane päevakajastamine: 3. juuli 2012Õigusalane teave