Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2012
   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL IV : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 5 : REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 123 : Declaraţii scrise

(1)   Cel mult cinci deputați pot prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte privind un subiect care se înscrie în competențele Uniunii Europene și care nu abordează chestiuni ce fac obiectului unei proceduri legislative în curs. Autorizația se acordă de Președinte de la caz la caz. Declarațiile scrise se tipăresc în limbile oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru împreună cu numele semnatarilor. Acest registru este public și se păstrează în faţa intrării în hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între perioadele de sesiune într-un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de Colegiul chestorilor.

Conţinutul unei declaraţii scrise nu depăşeşte cadrul unei declaraţii şi, în special, nu conţine decizii cu privire la chestiuni a căror adoptare face obiectul unor proceduri şi competenţe specifice stabilite în Regulamentul de procedură.

(2)   Orice deputat poate semna o declaraţie înscrisă în registru.

(3)   În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal și asigură publicarea declarației ca text adoptat.

(4)   Procedura se încheie prin transmiterea către destinatari a declarației, la sfârșitul perioadei de sesiune, indicând numele semnatarilor.

(5)   O declaraţie scrisă înscrisă în registru de peste trei luni şi care nu a fost semnată de cel puţin jumătate dintre membrii care compun Parlamentul devine caducă.

Ultima actualizare: 3 iulie 2012Notă juridică