Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - julij 2012
   PDF PDF
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV IV : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 5 : RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 123 : Pisne izjave

1.   Do pet poslancev lahko predloži največ 200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki se obravnava v potekajočih zakonodajnih postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri predsednik. Pisne izjave se natisnejo v uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni podpisnikov se zabeležijov register. Ta je javen in se med potekom delnih zasedanj hrani pred vhodom v sejno dvorano, med posameznimi delnimi zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga določi kolegij kvestorjev.

Vsebina pisne izjave ne sme presegati oblike izjave ter zlasti ne sme vsebovati odločitev o zadevah, za sprejem katerih obstajajo v poslovniku posebni postopki in pristojnosti.

2.   Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, zabeleženo v registru.

3.   Kadar izjavo podpiše večina poslancev, predsednik s tem seznani Parlament in objavi imena podpisnikov v zapisniku, izjavo pa objavi kot sprejeto besedilo.

4.   Postopek se zaključi ob koncu delnega zasedanja tako, da se izjava skupaj z imeni podpisnikov posreduje naslovnikom.

5.   Pisna izjava, ki je bila v registru več kot tri mesece in je ni podpisala najmanj polovica poslancev, se šteje za brezpredmetno.

Zadnja posodobitev: 3. julij 2012Pravno obvestilo