Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2012
   PDF PDF
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA IV : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 5 : USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 124 : Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem

1.   Pokud Smlouva o fungování Evropské unie stanoví konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, zahájí předseda postup konzultace a informuje o tom Parlament.

2.   Kterýkoli z výborů může požádat o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem v otázkách obecné i specifické povahy.

Výbor stanoví lhůtu, v níž má Evropský hospodářský a sociální výbor zaujmout své stanovisko.

Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem schvaluje Parlament bez rozpravy.

3.   Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou postoupena příslušnému výboru.

Poslední aktualizace: 3. července 2012Právní upozornění