Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
7. parlamenti ciklus - July 2012
   PDF PDF
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

VI. CÍM : ÜLÉSEK
6. FEJEZET : FÉLBESZAKÍTÓ JELLEGŰ ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

173. cikk : Ügyrendi javaslat

(1)   A képviselő felszólalhat azzal a céllal, hogy felhívja az elnök figyelmét a Parlament eljárási szabályzatának megsértésére. A képviselőnek először meg kell jelölnie azt a cikket, amelyre hivatkozik.

(2)   Az ügyrendi javaslat minden más felszólalási kérelemmel szemben elsőbbséget élvez.

(3)   A felszólalási idő legfeljebb egy perc.

(4)   Az elnök az ügyrendi javaslatról az eljárási szabályzatnak megfelelően haladéktalanul határozatot hoz és döntését a felhívás megtételét követően haladéktalanul bejelenti. Az elnök határozatáról nincs szavazás.

(5)   Az elnök kivételesen nyilatkozhat úgy, hogy a határozatát az ügyrendi javaslatot követően később, de mindenképp huszonnégy órán belül jelenti be. A határozat elhalasztása nem jár a vita elnapolásával. Az elnök az ügyet az illetékes bizottsághoz utalhatja.

Az ügyrendi javaslatnak a vizsgált napirendi pontra kell vonatkoznia. Ha egyéb tárgyra vonatkozik, az elnök egy másik, arra alkalmas időpontban adhatja meg a szót az ügyrendi javaslatra, például a szóban forgó napirendi pont lezárása után vagy az ülés felfüggesztése előtt.

Utolsó frissítés: 2012. szeptember 18.Jogi nyilatkozat