Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2012
   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI : SESIUNI
CAPITOLUL 6 : INTERVENŢII PRIVIND PROCEDURA

Articolul 173 : Solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură

(1)   Se poate acorda cuvântul unui deputat pentru a-i atrage atenţia Preşedintelui cu privire la nerespectarea Regulamentului de procedură. La începutul intervenţiei sale, deputatul trebuie să precizeze la ce articol se referă.

(2)   Cererile de luare de cuvânt pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură au prioritate faţă de orice altă cerere de luare de cuvânt.

(3)   Timpul afectat luării de cuvânt se limitează la un minut.

(4)   Preşedintele hotărăşte imediat cu privire la solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură, în conformitate cu dispoziţiile acestuia, şi comunică această hotărâre imediat după solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură. Hotărârea nu se supune la vot.

(5)   În mod excepţional, Preşedintele poate declara că decizia sa va fi comunicată ulterior, dar, în orice caz, în termen de 24 de ore de la solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură. Amânarea deciziei nu provoacă amânarea dezbaterii în curs. Preşedintele poate înainta chestiunea comisiei competente.

Cererile de luare de cuvânt pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură trebuie să se refere la punctul de pe ordinea de zi supus examinării. Preşedintele îl poate invita, la momentul oportun, pe autorul unei cereri de luare de cuvânt pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură având un alt obiect să intervină, de exemplu după închiderea punctului de pe ordinea de zi în cauză sau înainte de suspendarea şedinţei.

Ultima actualizare: 3 iulie 2012Notă juridică