Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2012
   PDF PDF
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VI : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : NÁVRHY NA PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 174 : Nepřípustnost věci

1.   Na začátku rozpravy o určitém bodu pořadu může být vznesena námitka nepřípustnosti. O takové námitce se okamžitě hlasuje.

Záměr vznést námitku nepřípustnosti věci je oznámen nejméně dvacet čtyři hodin předem předsedovi, který o tom ihned informuje Parlament.

2.   Je-li námitka přijata, přistoupí Parlament ihned k dalšímu bodu pořadu jednání.

Poslední aktualizace: 3. července 2012Právní upozornění