Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementVersie die in werking treedt op 2 juli 2019PDF
Achtste zittingsperiode - april 2015
   PDF PDF
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL XII : BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT POLITIEKE PARTIJEN OP EUROPEES NIVEAU

Artikel 223 : Bevoegdheden van de Voorzitter

In de betrekkingen met politieke partijen op Europees niveau overeenkomstig artikel 22, lid 4, wordt het Parlement door de Voorzitter vertegenwoordigd.

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2015Juridische mededeling