Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuVerzia, ktorá nadobudne účinnosť 2. júla 2019PDF
8. volebné obdobie - apríl 2015
   PDF PDF
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA XII : PRÁVOMOCI SÚVISIACE S POLITICKÝMI STRANAMI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Článok 223 : Právomoc predsedu

Predseda zastupuje Parlament vo vzťahu k politickým stranám na európskej úrovni v súlade s článkom 22 ods. 4.

Posledná úprava: 4. mája 2015Právne oznámenie