Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementVersie die in werking treedt op 2 juli 2019PDF
Achtste zittingsperiode - januari 2017
EPUB EPUB   PDF PDF
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 197 : Bijzondere commissies

1.   Op voorstel van de Conferentie van voorzitters kan het Parlement te allen tijde bijzondere commissies instellen, waarvan de bevoegdheden, de samenstelling en de ambtstermijn tegelijk met het besluit tot instelling worden vastgesteld(1).

2.   De ambtstermijn van bijzondere commissies is maximaal twaalf maanden, tenzij het Parlement deze periode voor het verstrijken ervan verlengt. Tenzij in het besluit van het Parlement tot instelling van een bijzondere commissie anders is beslist, gaat de ambtstermijn van de bijzondere commissie in op de datum van haar constituerende vergadering.

3.   Bijzondere commissies zijn niet gerechtigd adviezen uit te brengen aan andere commissies.

(1)De op 13 december 2016 aangenomen wijzigingen van artikel 197, lid 1 (P8_TA(2016)0484) betreffende het lidmaatschap van commissies zijn slechts van kracht tot het begin van de eerste vergaderperiode na de verkiezingen voor het Parlement, die plaatsvinden in 2019. Om die reden worden zij niet weergegeven in deze versie.
Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2017Juridische mededeling