Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Miercuri, 9 iulie 2008 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Programe de acțiune anuale pentru Brazilia şi pentru Argentina (2008)
 Prioritățile UE pentru cea de a 63-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
 Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare ***II
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară) (16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară)
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate ***II
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia) (16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia)
 Normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) ***II
 Program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi şi comerţ (MEETS)***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) (COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS)
 Pile şi acumulatori, precum şi deşeurile acestora***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte articolul 6 alineatul (2) privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor (COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor
 Restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și nitrat de amoniu (COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea de 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și nitrat de amoniu
 Condiţii de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale
 Piaţa internă a gazelor naturale***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
 Coordonarea sistemelor de securitate socială: modalităţi de aplicare ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de protecție socială (COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72
  ANEXA I
  ANEXA II
  ANEXA III
  ANEXA IV
 Coordonarea sistemelor de securitate socială: anexa XI***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului Anexei XI (COM(2006)0007 – C6-0029/2006 – 2006/0008(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului anexelor la acesta
  ANEXĂ
 Extinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate *
 Constituirea grupurilor politice (modificarea articolului 29 din Regulamentul de procedură)
 Rolul judecătorului naţional în sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene
 Disputele Airbus/Boeing
 Planul strategic european pentru tehnologiile energetice
 Fondurile suverane de investiţii
 Către o nouă cultură a mobilităţii urbane
 Raportul anual al BCE pentru 2007
Texte
Ediţie definitivă (879 kb)
Ultima actualizare: 7 aprilie 2009Notă juridică