Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 18. marraskuu 2008 - StrasbourgLopullinen painos
 EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *
 Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi *
 Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I
 Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) ***I
 Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) ***I
 Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) *
 Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus ***
 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä ***I
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))
  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen
 Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu
 Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä *
 Kouluhedelmäjärjestelmä *
 EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen
 Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 suosituksista komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (2008/2012(INI))
  LIITE:
 Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen
Tekstit
Lopullinen painos (256 kb)
Päivitetty viimeksi: 27. elokuuta 2009Oikeudellinen huomautus