Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Torstai 18. joulukuu 2008 - StrasbourgLopullinen painos
 Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen
  Euroopan parlamentin päätös 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (2008/2320(ACI))
  LIITE
 Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  LIITE
 Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  LIITE
 Lisätalousarvio nro 10/2008
 Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat)
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) ja oikaisukirjelmistä nro 1/2009 ((SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008), 2/2009 ((SEC(2008)2707) – 16259/2008 – C6-0458/2008) ja 3/2009 (SEC(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
  LIITE
 Liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskeva yleissopimus ja siihen liitettävä, lentokalustoa koskeva pöytäkirja *
 Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma
 Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano
 Leludirektiivi ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lelujen turvallisuudesta (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi lelujen turvallisuudesta
  LIITE
 Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustaminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18 . joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2009/.../EY antamiseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta
 Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2009/.../EY antamiseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta
 Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta
 Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta
 Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta
 Neuvoston lähestymistapa Euroopan petostentorjuntavirastoa OLAFia koskevan asetuksen tarkistamiseen
 EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) arviointi ja jatkokehitys
 Väärentämisen vaikutus kansainväliseen kauppaan
 Pienten ja keskisuurten yritysten kirjanpitovaatimukset
 Virallinen eurooppalainen asiakirja
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 suosituksista komissiolle virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta (2008/2124(INI))
  LIITE
 Sähköinen oikeudenkäyttö
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 suosituksista komissiolle sähköisestä oikeudenkäytöstä (2008/2125(INI))
  LIITE
 Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 suosituksista komissiolle aikuisten edunvalvonnasta: valtioiden väliset vaikutukset (2008/2123(INI))
  LIITE
 Rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa koskevat kehitysnäkymät
 Zimbabwe
 Nicaragua
 Ihmisoikeuksien puolustajiin Venäjällä kohdistetut hyökkäykset ja Anna Politkovskajan murhaoikeudenkäynti
Tekstit
Lopullinen painos (434 kb)
Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2009Oikeudellinen huomautus