Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegekEgyéb formátumok
2008. december 18., csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás
 A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i határozata az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosításról (2008/2320(ACI))
  MELLÉKLET
 A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítási tervezete
 Az EU Szolidaritási Alapja
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  MELLÉKLET
 A rugalmassági eszköz igénybevétele: a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  MELLÉKLET
 10/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezet
 A 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezet (valamennyi szakasz)
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről (valamennyi szakasz), ((16257/2008 − C6− 0457/2008 − 2008/2026(BUD)) és az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009 (SEC(2008)2435 − 13702/2008 − C6−0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 − 16259/2008 − C6−0458/2008) és 3/2009 (SEC(2008)2840 − 16260/2008 − C6−0459/2008) számú módosító indítványról
  MELLÉKLET
 A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény *
 Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010)
 Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében: az "Oktatás és képzés 2010" munkaprogram megvalósítása
 Játékok biztonsága ***I
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008 . december 18-án került elfogadásra a játékok biztonságáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  MELLÉKLET
 A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete ***I
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel
 Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) ***I
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel
 Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I
  Az Európai Parlament 2008 december 18-i jogalkotási állásfoglalása a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 Tanácsi szabályok az OLAF rendelet felülvizsgálatára
 A FRONTEX ügynökség és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlődése
 A hamisítás hatása a nemzetközi kereskedelemre
 A kis- és középvállalkozások számviteli követelményei
 Európai közokirat
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai közokiratról (2008/2124(INI))
  MELLÉKLET
  E-igazságszolgáltatás
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az e-igazságszolgáltatásról (2008/2125(INI))
  MELLÉKLET
 A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések
  Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a felnőttek jogi védelméről és annak határokon átnyúló vonatkozásairól (2008/2123(INI))
  MELLÉKLET
 A béke megszilárdulásának és állam építésének kilátásai a konfliktus utáni helyzetekben
 Zimbabwe
 Nicaragua
 Az emberi jogok védelmezői ellen intézett oroszországi támadások
Szövegek
Végleges kiadás (465 kb)
Utolsó frissítés: 2009. október 1.Jogi nyilatkozat