Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Joi, 18 decembrie 2008 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Modificarea Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
  Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2008/2320(ACI))
  ANEXĂ
 Modificarea Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
 Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  ANEXĂ
 Mobilizarea instrumentului de flexibilitate - mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  ANEXĂ
 Proiect de buget rectificativ nr. 10/2008
 Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile)
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) şi scrisorile rectificative nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), nr. 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) şi nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009
  ANEXĂ
 Garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile *
 Planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010)
 Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - implementarea "programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010"
 Directiva privind siguranța jucăriilor ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranța jucăriilor
  ANEXĂ
 Cadrul European de Referinţã pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Recomandării 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională
 Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui Sistem European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Recomandării 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui Sistem European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (SECEFP)
 Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private
 Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor
 Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse întreprinderilor mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificarea Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse societăţilor comerciale mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate
 Poziția Consiliului referitoare la revizuirea Regulamentului OLAF
 Evaluarea şi dezvoltarea viitoare a agenţiei FRONTEX şi a sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)
 Impactul contrafacerii asupra comerţului internaţional
 Cerințele în materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii și în special ale microîntreprinderilor
 Actul autentic european
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind actul autentic european (2008/2124(INI))
  ANEXĂ
 EJustiţie
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conţinând recomandări către Comisia privind e-justiţia (2008/2125(INI))
  ANEXĂ
 Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere
  Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind protecția juridică a adulților: implicații transfrontaliere (2008/2123(INI))
  ANEXĂ
 Perspectivele de dezvoltare în materie de instaurare a păcii şi de reconstrucţie naţională în situaţii de postconflict
 Zimbabwe
 Nicaragua
 Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya
Texte
Ediţie definitivă (450 kb)
Ultima actualizare: 1 octombrie 2009Notă juridică