Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2001 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
Θρησκευτικές ελευθερίες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
B5-0106, 0116, 0124, 0142 και 0145/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  υπενθυμίζοντας τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κίνα, σχετικά με το Θιβέτ και σχετικά με τις προτεραιότητες και συστάσεις της Ένωσης για τη σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2001 στη Γενεύη,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ- Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας της 21ης Δεκεμβρίου 1999 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001, σχετικά με το διάλογο ΕΕ-ΛΔΚ για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία,

Α.  επισημαίνοντας ότι, στην έκθεσή της (COM(2000) 552 ) σχετικά με την υλοποίηση της ανακοίνωσης "Δημιουργία εκτενούς εταιρικής σχέσης με την Κίνα", η Επιτροπή αναφέρει ότι στον τομέα των ατομικών, πολιτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων η κατάσταση στην Κίνα σημείωσε οπισθοδρόμηση και ότι η ίδια αυτή διαπίστωση περιέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 22ας Ιανουαρίου 2001,

Β.  διαπιστώνοντας ότι οι αρχές της ΛΔΚ δεν έχουν σταματήσει από το 1994 και εντεύθεν, αφού έκαναν υποχρεωτική τη δήλωση των τόπων θρησκευτικής λατρείας, να περιορίζουν ακόμη περισσότερο την ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας,

Γ.  υπενθυμίζοντας ότι ο έλεγχος του κράτους επί της θρησκείας εκδηλώνεται ήδη στον περιορισμό του αριθμού των επισήμως αναγνωρισμένων θρησκειών και ότι κάθε θρησκευτική δραστηριότητα που δεν έχει δηλωθεί από τις επίσημες οργανώσεις θεωρείται παράνομη,

Δ.  επισημαίνοντας ότι, ενώ ο βαθμός εφαρμογής της κατασταλτικής πολιτικής εναντίον της θρησκευτικής δραστηριότητας ποικίλλει ανάλογα με τις διαθέσεις των τοπικών κυβερνήσεων, στη λεγόμενη αυτόνομη περιφέρεια του Θιβέτ η εφαρμογή της είναι συστηματική και αδυσώπητη,

Ε.  επισημαίνοντας ότι η θρησκευτική, πολιτιστική και εθνική κληρονομιά του θιβετιανού λαού απειλείται με εξαφάνιση,

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι στις 22 Ιουλίου 1999 η οργάνωση Falun Gong κηρύχθηκε επισήμως παράνομη στην Κίνα, ότι στις 29 Ιουλίου του ίδιου έτους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ιδρυτή της Li Hung-Zhi, ότι κατά τα δύο τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 50.000 μέλη του κινήματος Falun Gong έχουν συλληφθεί, ότι σχεδόν 25.000 από αυτούς είναι σήμερα φυλακισμένοι, εκτοπισμένοι σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ή εγκλεισμένοι βιαίως σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ότι, έως σήμερα, 137 από αυτούς έχουν βρει το θάνατο εξαιτίας της βάναυσης μεταχείρισης και των βασανιστηρίων που υπέστησαν κατά τη σύλληψη ή κράτησή τους,

Ζ.  υπενθυμίζοντας από το 1989, όταν το Βατικανό συνέστησε δική του επισκοπική συνδιάσκεψη, οι εντάσεις ανάμεσα στις αρχές του Πεκίνου και την ανεπίσημη Καθολική Εκκλησία αυξήθηκαν σημαντικά και ότι πολλές προσωπικότητες του κλήρου της ανεπίσημης Καθολικής Εκκλησίας εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή ή να υφίστανται περιορισμό της ελευθερίας κινήσεών τους επειδή αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στην επίσημη εκκλησία,

Η.  υπενθυμίζοντας την πολιτική απέλασης και συστηματικής σύλληψης ξένων προτεσταντών ιερέων και τη διοικητική παρενόχληση που υφίστανται οι πιστοί των αδήλωτων προτεσταντικών εκκλησιών,

Θ.  καταγγέλλοντας την καταστροφή τζαμιών και τη σύλληψη ατόμων που δίδαξαν το Κοράνι χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως την άδεια των αρχών,

1.  καλεί την Κίνα να ελευθερώσει όλους όσοι κρατούνται ή έχουν φυλακισθεί επειδή ασκούσαν ειρηνικά τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα στην ελευθερία πεποιθήσεων, θρησκείας και συνείδησης·

2.  ζητεί να κατοχυρωθεί πλήρως το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας ή πίστης, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την άσκησή του, όπως είναι η ελευθερία της συνείδησης, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της συγκέντρωσης·

3.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΛΔΚ, ενώ υπέγραψε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικύρωσης και εφαρμογής·

4.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη συνεχιζόμενη και σοβαρότατη παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Θιβέτ και τη συνέχιση των διακρίσεων που ασκούνται από τις αρχές της ΛΔΚ εις βάρος του θιβετιανού λαού με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή τις θρησκευτικές, πολιτιστικές ή πολιτικές πεποιθήσεις·

5.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να επιτρέψει στους οπαδούς του Falun Gong να ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελευθερία συνείδησης, έκφρασης, συνεταιρίζεσθαι και συγκέντρωσης σύμφωνα με το σύνταγμα της ΛΔΚ·

6.  ζητεί να υποβληθεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, κατά τη σύνοδό της στη Γενεύη, ψήφισμα που να καταγγέλλει όλες τις παραβιάσεις των θρησκευτικών δικαιωμάτων και, ειδικότερα, εκείνες των οποίων θύματα είναι οι θιβετιανοί και μογγόλοι βουδιστές και ορισμένες χριστιανικές εκκλησίες και μουσουλμανικές κοινότητες, καθώς και οι οπαδοί του κινήματος Falun Gong·

7.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου