Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2001 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
Ανθρώπινα δικαιώματα: Λάος
B5-0107, 0117, 0125, 0136 και 0146/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία του Λάος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία του Λάος,

-  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη στις 29 Απριλίου 1997 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Λάος, η οποία θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών,

-  έχοντας υπόψη τη "Δήλωση του Βιεντιάνε", που εγκρίθηκε κατά τη λήξη της 13ης Υπουργικής Διάσκεψης ΕΕ-ASEAN, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2000,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος συντονίζει, έως το έτος 2002, τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ASEAN και ότι, κατά συνέπεια, διαδραματίζει ρόλο κινητήριας δύναμης για την προαγωγή της δήλωσης του Βιεντιάνε, και κυρίως των διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη "υποχρεούνται να προάγουν και να διαφυλάσσουν το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων",

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες διεθνείς εκθέσεις κάνουν λόγο για σοβαρές και επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, και συγκεκριμένα για την αυθαίρετη φυλάκιση πολιτικών κρατουμένων υπό συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ίδια τη ζωή, καθώς και για καταστολή διαδηλώσεων με αίτημα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αρχής των ελεύθερων εκλογών, του πολυκομματικού συστήματος και της δημοκρατίας,

Γ.  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις περιπτώσεις των πολιτικών κρατουμένων Thongsouk Saysangkhi (που πέθανε στη φυλακή το 1998), Latsamy Khamphoui και Feng Sakchittaphong, επικεφαλής του "Κινήματος της 26ης Οκτωβρίου 1999", Thongpraseuth Keuakoun, Kamphouvieng Sisa-At, Seng-Aroun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong και Keochay, καθώς και του ηγέτη της "Πορείας της 17ης Νοεμβρίου 2000", Phommachanh Phannorath, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς να έχουν δικασθεί και υπό συνθήκες που αντιβαίνουν στους διεθνείς κανόνες,

Δ.  εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την υπογραφή, εκ μέρους της κυβέρνησης του Λάος, στις 7 Δεκεμβρίου 2000, των δύο συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκ των οποίων η μία αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και η άλλη τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να υλοποιηθούν με ειρηνικό τρόπο η συμφιλίωση και η ανάπτυξη του Λάος,

1.  καλεί τις αρχές του Λάος να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνταόν στην κύρωση και την εφαρμογή των δύο συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  ζητεί από την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Λάος να αποφυλακίσει όλους τους κρατουμένους για λόγους φρονημάτων και να εγγυηθεί την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, πολιτικών, αστικών ή θρησκευτικών·

3.  ζητεί από τις αρχές του Λάος να υποστηρίξουν την αρχή της εθνικής συμφιλίωσης και να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές για τη μετάβαση στη δημοκρατία·

4.  ζητεί από τις αρχές του Λάος να εξασφαλίσουν την άσκηση της ελευθερίας του Τύπου σε όλες του τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης των πληροφοριών μέσω Ιντερνέτ·

5.  αναθέτει στην αρμόδια αντιπροσωπία του να εξετάσει τα προαναφερόμενα θέματα κατά την προσεχή διακυβερνητική συνάντηση ΕΕ-Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Λάος·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο καθώς και στον Πρόεδρο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Λάος.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου