Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 85k
Torstai 13. helmikuu 2003 - Strasbourg Lopullinen painos
Ihmisoikeudet Zimbabwessa
P5_TA(2003)0066B5-0112, 0142, 0148 ja 0151/2003

Euroopan parlamentin päätöslauselma Zimbabwen ihmisoikeustilanteesta

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Zimbabwen tilanteesta 13. huhtikuuta 2000(1) , 18. toukokuuta 2000(2) , 6. heinäkuuta 2000(3) , 15. maaliskuuta 2001(4) , 6. syyskuuta 2001(5) , 13. joulukuuta 2001(6) , 14. maaliskuuta 2002(7) , 4. heinäkuuta 2002(8) ja 5. syyskuuta 2002(9) antamansa päätöslauselmat,

A.   ottaa huomioon 18. helmikuuta 2002 esitetyn, 18. helmikuuta 2003 mennessä uudistettavan Euroopan unionin yhteisen kannan, jossa esitettiin kohdennettuja pakotteita presidentti Robert Mugaben hallintoa vastaan Zimbabwen väestön sortotilanteen pahennettua ja joka sisältää ZANU-PF:n johtojäsenten matkustuskiellon,

B.   ottaa huomioon, että poliittinen sorto Zimbabwessa on voimistunut ja että oppositiossa olevan demokraattisen muutospuolueen MDC:n johtaja Morgan Tsvangirai, puolueen pääsihteeri Welshman Ncube ja kansanedustaja Renson Gasela ovat joutuneet oikeuteen Zimbabwessa keinotekoisten maanpetossyytteiden johdosta,

C.   katsoo, että Zimbabwe ei enää ole demokraattinen maa, koska parlamenttivaaleissa, presidentinvaaleissa ja kaikissa näitä seuranneissa paikallisvaaleissa on ilmennyt uhkailua, vainoa, vaalipetoksia ja valtion tukemaa poliittista väkivaltaa ja koska keskeisiä ihmisoikeuksia rikotaan järjestelmällisesti,

D.   ottaa huomioon, että 7,2 miljoonaa zimbabwelaista eli yli puolet maan väestöstä elää nälänhädän partaalla ja että valtion valvomia elintarvikkeita ei anneta muille kuin niille, joilla on esittää ZANU-PF-puolueen jäsenkortti,

E.   ottaa huomioon, että yleinen taloudellinen tilanne on heikentymässä jyrkästi ja että työttömiä on 70 prosenttia väestöstä, inflaatio on yli 100 prosenttia ja ainoastaan 50 prosenttia Zimbabwen alkuperäisestä viljelysmaasta on käytössä,

F.   ottaa huomioon, että MDC:n tukijat, myös kansanedustajat, jotka on pidätetty, ovat kertoneet poliisin yhä väkivaltaisemmista kuulustelutaktiikoista, mukaan lukien kidutus pahoinpitelyjen, sähköiskujen ja myrkyttämisen muodossa,

G.   ottaa huomioon, että Mugaben nuorisomilitantit eivät joudu syytteeseen, vaikka syyllistyvät laajalti uhkailuun ja väkivaltaan viattomia siviilejä kohtaan,

H.   ottaa huomioon, että Mugabe on kutsuttu Ranska–Afrikka-huippukokoukseen, joka pidetään Pariisissa 19. helmikuuta 2003,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt laajentamaan pakotteita ja panemaan ne tiukasti täytäntöön sekä pyytänyt esittämään mahdollisia muita toimia, jotta kansainväliset toimet Mugaben hallintoa vastaan olisivat tehokkaampia,

J.   katsoo, että tulevat tapahtumat, kuten Zimbabwen asemaa Kansainyhteisössä koskeva tarkastelu, kysymys Euroopan unionin pakotteiden täytäntöönpanosta EU–Afrikka-huippukokouksen yhteydessä ja Yhdistyneiden Kansakuntien odotettu katsaus Zimbabwen tilanteesta, ovat keskeisiä painostuksen lisäämiseksi Mugaben hallintoa kohtaan,

K.   ottaa huomioon, että erityisesti Zimbabwen tärkeimmällä naapurimaalla ja talouskumppanilla Etelä-Afrikalla on mahdollisuuksia ja vastuu osoittaa johtajuutta ja edistää Zimbabwen tilanteen paranemista viipymättä,

L.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut säilyttämään kiinteät suhteet AKT-kumppaneihinsa sekä toimimaan niiden ja laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa yhteisen lähestymistavan löytämiseksi, jotta demokratia palautuisi Zimbabween ja jotta sen kansan kärsimykset päättyisivät,

M.   ottaa huomioon, että Afrikan maiden ei pidä antaa Euroopan unionin maihin ylläpitämiensä suhteiden joutua Mugaben hallinnon "panttivangiksi" ja että tästä syystä on Afrikan unionin ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) edun mukaista ryhtyä nopeasti toimiin yhdessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa Zimbabwen tilanteen kohentamiseksi viipymättä,

N.   ottaa huomioon, että huomattavassa osassa Yhdistyneiden Kansakuntien asiantuntijaryhmän lokakuussa 2002 esittämästä raportista, joka koskee luonnonvarojen laitonta hyödyntämistä Kongon tasavallassa, viitataan hallituksen tukemien zimbabwelaisten laittomiin toimiin ja esitetään hämmästyttäviä todisteita siitä, miten Mugaben korruptoituneet avustajat vaikuttavat maan oman väestön lisäksi myös naapurimaihin, ja että Zimbabwen parlamentin puhemiehen Emmerson Mnangagwan nimi mainittiin tässä raportissa,

O.   ottaa huomioon, että Mugaben hallinnon johtavat jäsenet ovat hyödyntäneet mahdollisuuksia kiertää Euroopan unionin matkustuskieltoa ja että neuvosto ei ole onnistunut estämään tätä,

P.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ryhtyi toimiin marraskuussa 2002 ja kielsi kahdelta matkustuskiellon alaiselta, joille Belgian viranomaiset olivat myöntäneet viisumin, pääsyn parlamentin tiloihin,

1.   tuomitsee Euroopan unionin politiikan johdonmukaisuuden puutteen ja pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioiden hallituksia olemaan poikkeamatta Euroopan unionin omasta pakotejärjestelmästä;

2.   pyytää neuvostoa sen tarkastellessa uudelleen 18. helmikuuta 2002 esitettyä yhteistä kantaa varmistamaan, että Mugaben hallinnon vastaisia pakotteita jatketaan keskeytyksettä ja poikkeuksetta, ja esittämään ehdottoman selkeästi, miten ZANU-PF:n jäsenten viisumikieltoa on sovellettava;

3.   vaatii, että keinotekoisista ja perusteettomista syytteistä Morgan Tsvangiraita, Welshman Ncubea ja Renson Gaselaa vastaan luovutaan ja että Mugaben hallinnon vastustajiin kohdistuva järjestelmällinen väkivalta ja uhkailu lopetetaan;

4.   vaatii, että vapaissa, oikeudenmukaisissa, asianmukaisesti hoidetuissa ja kansainvälisesti valvotuissa vaaleissa valitaan koko maata edustava hallitus viipymättä;

5.   tuomitsee elintarviketuen käytön poliittisena aseena opposition kannattajia vastaan; pyytää Zimbabwen hallitusta takaamaan elintarvikkeiden jakelun koko väestölle poliittisesta kannasta riippumatta; pyytää kansainvälistä yhteisöä, YK mukaan lukien, soveltamaan toiminnallisempaa lähestymistapaa elintarvikkeiden jakeluun ja tarjoamaan turvallisen ja tasavertaisen elintarvikejakelun sitä tarvitseville ja toimimaan yhdessä pakolaisongelmasta kärsivien Zimbabwen naapurimaiden kanssa;

6.   pyytää YK:ta nimittämään erityistarkkailijan Zimbabwen ihmisoikeustilanteen tutkimiseksi;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota laajentamaan nykyisiä pakotteita ja asettamaan niitä liikemiehille, jotka ovat vastuussa ZANU-PF-hallinnon rahoittamisesta; pyytää ottamaan käyttöön lisätoimia, mukaan lukien niiden henkilöiden, joita Euroopan unionin pakotteet koskevat, asumisoikeuden kumoaminen unionissa sekä heidän perheenjäsentensä työllistymisen ja opiskelun estäminen Euroopan unionissa;

8.   pyytää jälleen kerran komissiota ja neuvostoa antamaan lisätietoja Euroopan unionin pakotteiden alaisten henkilöiden pankkitilien jäädyttämisestä;

9.   pyytää harkitsemaan laajempia pakotteita Zimbabwen hallintoa vastaan, mukaan lukien kansainvälisiä urheilu- ja kulttuuritapahtumia koskeva boikotti, mutta pidättäytymään toimista, jotka lisäisivät Zimbabwen kansan kärsimyksiä;

10.   panee tyytyväisenä merkille zimbabwelaisten kriketinpelaajien Andy Flowerin ja Henry Olongan toiminnan näiden uhmattua Mugabea sekä Englannin krikettijoukkueen kannan, jonka mukaan joukkue kieltäytyy pelaamasta Zimbabwessa;

11.   pyytää lisäämään Euroopan unionissa, AKT-maissa ja laajemmalti kansainvälisessä yhteisössä tietoisuutta MDC:n toiveesta, jonka mukaan Euroopan unionin pakotteet olisi pantava tiukasti täytäntöön, mukaan lukien MDC:n puheenjohtajan Morgan Tsvangirain pyyntö viisumikiellon tiukasta soveltamisesta;

12.   arvostelee Mugaben kutsumista Ranska–Afrikka-huippukokoukseen helmikuussa 2003;

13.   vaatii, että neuvosto ei hyväksy viisumin myöntämistä Mugabelle ja muille pakotteiden alaisille zimbabwelaisille näiden pyrkiessä osallistumaan Lissabonissa pidettävään EU–Afrikka-huippukokoukseen, ja pitää valitettavana, että mahdollisuus Euroopan unionin ja Afrikan väliseen vuoropuheluun on jälleen vaarassa Zimbabwen hallinnon aiheuttamien ongelmien vuoksi;

14.   pyytää Cotonoun sopimuksen mukaisesti, että hyvää hallintotapaa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämistä etenkin Zimbabwen osalta koskevat kysymykset ovat mukana kaikissa Euroopan unionin keskusteluissa Afrikan maiden ja niiden alueellisten järjestöjen kanssa eikä ainoastaan vuoropuhelussa eteläisen Afrikan kanssa;

15.   kehottaa Etelä-Afrikan presidenttiä Thabo Mbekiä Afrikan unionin nykyisenä puheenjohtajana ja presidentti José Eduardo Dos Santosia SADC:n puheenjohtajana tekemään aloitteen Zimbabwen painostamisesta tehokkaiden paikallisten aloitteiden avulla ja vaatimaan, että Zimbabwessa järjestetään uudet presidentinvaalit kansainvälisessä valvonnassa;

16.   kehottaa Kansainyhteisöä uudistamaan päätöksensä Zimbabwen väliaikaisesta erottamisesta;

17.   hylkää ehdotukset siitä, että Mugaben vaihtaminen Emmerson Mnangagwaan ratkaisisi Zimbabwen ongelmat, koska tämä on selvästi vastuussa Zimbabwen talous- ja hallintotilanteesta ja on sekaantunut poliittiseen väkivaltaan ja vaalivilppiin;

18.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, AKT:n ja EU:n ministerineuvostolle, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Afrikan unionin pääsihteerille ja SADC:n pääsihteerille.

(1) EYVL C 40, 7.2.2001, s. 425.
(2) EYVL C 59, 23.2.2001, s. 241.
(3) EYVL C 121, 24.4.2001, s. 394.
(4) EYVL C 343, 5.12.2001, s. 304.
(5) EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 339.
(6) EYVL C 177 E, 25.7.2002, s. 305.
(7) P5_TA(2002)0131.
(8) P5_TA(2002)0376.
(9) P5_TA(2002)0412.

Päivitetty viimeksi: 6. toukokuuta 2004Oikeudellinen huomautus