Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 100k
Onsdag den 31. marts 2004 - Strasbourg Endelig udgave
Aftale om politisk dialog og samarbejde EF/Det Andinske Fællesskab *
P5_TA(2004)0228A5-0119/2004

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande Republikken Bolivia, Republikken Colombia, Republikken Ecuador, Republikken Peru og Den Bolivariske Republik Venezuela på den anden side (KOM(2003) 695 - C5-0657/2003 - 2003/0268(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2003) 695)(1) ,

—  der henviser til EF-traktatens artikel 181 sammenholdt med dens artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

—  der har fået forslaget forelagt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3 (C5-0657/2003),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og udtalelser fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde og Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0119/2004),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande, Republikken Bolivia, Republikken Colombia, Republikken Ecuador, Republikken Peru og Den Bolivariske Republik Venezuela.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 12. oktober 2004Juridisk meddelelse