Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0248/2008

Predkladané texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Prijaté texty
WORD 44k
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Finálna verzia
Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov ***I
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0709),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 71 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0418/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0248/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č . 2299/89
P6_TC1-COD(2007)0243

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č . 80/2009.)

Posledná úprava: 26. mája 2009Právne oznámenie