Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2285(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0256/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0256/2008

Συζήτηση :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0461

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 121k
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διατροφή, υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία (Λευκή Βίβλος)
P6_TA(2008)0461A6-0256/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία (2007/2285(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 με τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία" (COM(2007)0279),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης(1) ,

–   έχοντας υπόψη το δεύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για μια πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή 2007-2012, το οποίο εγκρίθηκε από την περιφερειακή επιτροπή της ΠΟΥ για την Ευρώπη κατά τη συνεδρίασή της στο Βελιγράδι από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που εγκρίθηκε από το περιφερειακό γραφείο της ΠΟΥ το 2006,

–   έχοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν από την ευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη της ΠΟΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2006, μαζί με τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση και την υγεία, που εγκρίθηκε από την 57η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στις 22 Μαΐου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της 2ας και 3ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την παχυσαρκία, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο "Θέτοντας σε λειτουργία την ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία",

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνάντησης του περιφερειακού γραφείου της ΠΟΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 2006 με θέμα "σωματική άσκηση και υγεία στην Ευρώπη: στοιχεία για την ανάληψη δράσης",

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2007 για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (COM(2007)0551),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0256/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, καθώς και οι ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή εξελίσσονται σε μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και αποτελούν σημαντικό παράγοντα των κυριότερων αιτιών θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συχνότητα και ο βαθμός σοβαρότητας των παθήσεων που συνδέονται με τη διατροφή επηρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, πάνω από το 50% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 5 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα και περίπου 22 εκατομμύρια είναι υπέρβαρα και ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι μέχρι το 2010 θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα 1,3 εκατομμύρια παιδιά επιπλέον,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος θεωρούνται ότι απορροφούν το 6% των κυβερνητικών δαπανών που διατίθενται για την υγεία σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έμμεσο κόστος των παθήσεων αυτών, μέσω, για παράδειγμα, της μείωσης της παραγωγικότητας και των αναρρωτικών αδειών, είναι σαφώς υψηλότερο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοιλιακή παχυσαρκία έχει αναγνωρισθεί επιστημονικά ως ένας από τους κύριους δείκτες πρόβλεψης αρκετών ασθενειών που σχετίζονται με το βάρος, όπως οι καρδιαγγειακές ασθένειες και ο διαβήτης τύπου 2,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές συνήθειες που δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία διατηρούνται συχνά και κατά την ενηλικίωση και ότι η έρευνα έχει καταδείξει ότι τα παχύσαρκα παιδιά είναι πιθανότερο να εξελιχθούν σε παχύσαρκους ενήλικες,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες διαβιούν σε ένα "γενεσιουργό παχυσαρκίας" περιβάλλον, όπου ο καθιστικός τρόπος ζωής έχει αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση άλλων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή και οι οποίες αποτελούν τις μείζονες αιτίες θανάτου σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου, του καρκίνου, του διαβήτη και των εγκεφαλικών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ΠΟΥ του 2005 για την υγεία στην Ευρώπη καταδεικνύει με αναλυτικό τρόπο ότι μεγάλος αριθμός θανάτων και ασθενειών προκαλούνται από επτά σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, έξι εκ των οποίων (υπέρταση, χοληστερίνη, δείκτης μάζας σώματος, ανεπαρκής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, έλλειψη σωματικής άσκησης και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ) σχετίζονται με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες πρέπει να αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ούτως ώστε να αποτραπεί μεγάλος αριθμός θανάτων και ασθενειών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική άσκηση, συνδυασμένη με μια ισορροπημένη από άποψη υγείας διατροφή, αποτελεί την πρωταρχική μέθοδο πρόληψης του υπερβολικού βάρους και σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος, καθώς και ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μαθημάτων που είναι αφιερωμένα στον αθλητισμό έχει μειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία, στα σχολεία τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, η ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη απτής προόδου όσον αφορά την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας κατά τα επόμενα 4-5 έτη, με σκοπό την αντιστροφή της σημερινής τάσης έως το 2015 το αργότερο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να έχει ορισμένες ποσοτικές και ποιοτικές ιδιότητες, να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και να τηρεί πάντα αυστηρά τις διατροφικές αρχές,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να θεωρηθεί μία διατροφή ότι έχει "αξία για την υγεία", πρέπει να πληροί τις εξής κατηγορίες κριτηρίων: (1) περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και ενέργεια (θρεπτική αξία), (2) κριτήρια υγείας και τοξικολογίας (ασφάλεια τροφίμων), (3) φυσικές διατροφικές ιδιότητες ("αισθητικές/γευστικές" και "πεπτικές" ιδιότητες), (4) οικολογική φύση της παραγωγής τροφίμων (αειφόρος γεωργία),

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ολιστική προσέγγιση που θα καλύπτει τους διαφόρους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την επικουρικότητα,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία του αλκοόλ, με την υψηλή πρόσληψη θερμίδων που αυτό συνάγεται, και του καπνίσματος, που αμφότερα διαταράσσουν την όρεξη για την κατανάλωση φαγητού και ποτού και επιφέρουν πολλούς αναγνωρισμένους κινδύνους για την υγεία, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση του προβλήματος και ιδίως το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας καταγράφονται στις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες· σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι η επιδείνωση των ανισοτήτων όσον αφορά την υγεία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ειδικότερα για τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες αποκτούν νέα διάσταση με την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών (όπως τα δημητριακά, το βούτυρο και το γάλα), η οποία είναι άνευ προηγουμένου τόσο από την άποψη του αριθμού των προϊόντων που επηρεάζονται όσο και του μεγέθους των αυξήσεων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών των πρώτων υλών και αδιαφάνειας των κανόνων που διέπουν την ευρείας κλίμακας διανομή σε ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση των τιμών βασικών προϊόντων διατροφής υψηλής διατροφικής αξίας, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα μη σακχαρούχα γαλακτοκομικά προϊόντα, η οποία κατατρώει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντεπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 15% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη μελέτες που καταδεικνύουν ότι τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας λόγω, μεταξύ άλλων, παθοφυσιολογικών μεταβολών στον μεταβολισμό της ενέργειας και στη σύνθεση του σώματος, καθώς και ατροφίας των μυών και σωματικής αδράνειας,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πολυμερείς πρωτοβουλίες πρέπει να διευκολυνθούν με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αυτορρύθμισης, όπως, επί παραδείγματι, η πλατφόρμα της ΕΕ για τη δράση υπέρ της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της υγείας, καθώς και η ομάδα εργασίας για τον αθλητισμό και την υγεία και το ευρωπαϊκό δίκτυο σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας (Health Enhancing Physical Activity – HEPA),

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες παραδοσιακές κουζίνες πρέπει να προωθηθούν ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας αλλά συγχρόνως ότι πρέπει να αναληφθεί δράση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές έχουν επίγνωση της πραγματικής τους επίδρασης στην υγεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να επιλέξουν την καλύτερη πηγή θρεπτικών συστατικών για μία βέλτιστη διατροφή λαμβανομένου υπόψη του τρόπου ζωής και της κατάστασης της υγείας τους,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της βιομηχανίας για τη διαφήμιση της αυτορρύθμισης θα επηρεάσουν την ισορροπία και τη φύση των διαφημίσεων τροφίμων και ποτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτορρύθμισης πρέπει να καλύπτουν όλες τις μορφές μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο και τα άλλα νέα μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου του συνόλου των διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις επηρεάζουν τα βραχυπρόθεσμα πρότυπα κατανάλωσης των παιδιών ηλικίας μεταξύ 2 και 11 ετών· σημειώνοντας ότι η χρήση νέων μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα αποκαλούμενα "advergames" (διαφημιστικά παιχνίδια), περιλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών και των διαδραστικών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο είναι πηγές ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες εταιρείες παραγωγής τροφίμων, διαφήμισης και μάρκετινγκ και πολλές ενώσεις για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών επιδεικνύουν ήδη σημαντικό βαθμό δέσμευσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία και μπορούν να παρουσιάσουν ήδη επιτυχείς μελέτες και προγράμματα,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποσιτισμός, ο οποίος πλήττει κυρίως τους ηλικιωμένους, επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με παρόμοια ποσά όπως η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα Λευκή Βίβλο για τη διατροφή ως σημαντικό βήμα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους και την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών νοσημάτων και των εγκεφαλικών, ο καρκίνος και ο διαβήτης, στην Ευρώπη·

2.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την παχυσαρκία ως χρόνια ασθένεια· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποτραπεί ο στιγματισμός των ατόμων που είναι ευάλωτα σε προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία εξαιτίας πολιτιστικών παραγόντων, ασθενειών όπως ο διαβήτης ή παθολογικής κατανάλωσης όπως η ανορεξία και η βουλιμία, και συνιστά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα αυτά θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων·

3.   θεωρεί ότι μια πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας στην ΕΕ και επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (που αφορούν την έρευνα, την υγεία, την εκπαίδευση ή τη διά βίου μάθηση) που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πραγματική μάστιγα·

4.   εκτιμά ότι μια πολιτική που στοχεύει στην ποιότητα των τροφίμων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της υγείας και στη μείωση της παχυσαρκίας και ότι οι κατανοητές πληροφορίες που θα αναγράφονται στις ετικέτες θα αποτελέσουν το κλειδί που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επιλέξουν μεταξύ καλής, καλύτερης και λιγότερο καλής διατροφής·

5.   εγκρίνει τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση και των ευρωπαϊκών συστημάτων έρευνας για την υγεία με τη συγκέντρωση σωματικών και βιολογικών μετρήσεων - όπως το Health Examination Survey – HES (Έρευνα για την Υγεία με Εξετάσεις) και το σύστημα παρακολούθησης European Health Interview Survey – EHIS (Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Υγεία με Συνεντεύξεις), ως αποτελεσματικών εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να βελτιώσουν τις γνώσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον αγώνα κατά της παχυσαρκίας·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη μελλοντική ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και την σωματική άσκηση, έτσι ώστε να εντοπισθούν καλύτερα τα προβλήματα και να προταθούν οι καλύτερες λύσεις με βάση τη διάσταση του φύλου, δηλαδή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες·

7.   αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της αυτορρύθμισης στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας· τονίζει την ανάγκη σαφών και συγκεκριμένων στόχων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανεξάρτητης παρακολούθησης των στόχων αυτών· σημειώνει ότι η ρύθμιση είναι ορισμένες φορές αναγκαία για την επίτευξη ουσιαστικών και σημαντικών αλλαγών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, ιδίως όταν αφορούν τα παιδιά, προκειμένου να διασφαλισθούν η προστασία των καταναλωτών και υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας· σημειώνει με ενδιαφέρον τις 203 δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία και που στοχεύουν στην αλλαγή της σύνθεσης των προϊόντων, τη μείωση των διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά και την προώθηση μιας ισορροπημένης διατροφής μέσω της επισήμανσης· εκτιμά ότι η ιδιότητα του μέλους στην πλατφόρμα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών και κονσολών, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου·

8.   ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου·

9.   προτρέπει την Επιτροπή να τηρήσει μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση έναντι της διατροφής και να καταστήσει τον υποσιτισμό, παράλληλα με την παχυσαρκία, βασική προτεραιότητα στον τομέα της διατροφής και της υγείας, ενσωματώνοντάς τον, όπου αυτό είναι εφικτό, σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο ΕΕ·

10.   εκτιμά ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να επιλέξουν τις καλύτερες πηγές θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την επίτευξη και τη διατήρηση της βέλτιστης πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, η οποία ταιριάζει καλύτερα στον προσωπικό τρόπο ζωής και την υγεία τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις περί υγείας γνώσεις των πολιτών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις για τη διατροφή τη δική τους και των παιδιών τους· θεωρεί ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονέων σχετικά με διατροφικά ζητήματα πρέπει να διεξάγεται από τους σχετικούς επαγγελματίες (δασκάλους, διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων, επαγγελματίες στον χώρο της υγείας) στους κατάλληλους χώρους· είναι πεπεισμένο ότι η ενημέρωση του καταναλωτή, η διατροφική εκπαίδευση και η επισήμανση των τροφίμων θα πρέπει να βασίζονται σε καταναλωτική έρευνα·

11.   εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στη σημασία της ένταξης ενός μελλοντικού προγράμματος για τη διανομή φρούτων στα σχολεία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής ιδέας, π. χ. μέσω μαθημάτων που θα παραδίδονται στο δημοτικό σχολείο σχετικά με τη διατροφή και την υγεία·

12.   εφιστά την προσοχή στο θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στη διατροφική διαπαιδαγώγηση της οικογένειας και την αποφασιστική συμβολή τους στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

13.   καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να καταστούν περισσότερο προορατικά στην ανάπτυξη "κοινοτήτων φιλικών προς την άσκηση" ιδίως στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, οδηγώντας τους δήμους να συμβάλουν σε ενθάρρυνση των ατόμων όσον αφορά την άσκηση φυσικών δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση και δημιουργώντας τις τοπικές συνθήκες που ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να αρχίσει μια φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο του: τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση τοπικών μέτρων για τη μείωση της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα και την προώθηση του βαδίσματος, καθώς και με το συνδυασμό της εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, την προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, των πάρκων και των προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, των ποδηλατοδρόμων και των διαβάσεων πεζών· καλεί τους δήμους να προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου "πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής", που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

14.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την έννοια των "ενεργών μετακινήσεων", τόσο των μαθητών όσο και των εργαζομένων· ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να εξετάσουν την έννοια αυτή ως προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση των αστικών μεταφορών και του αστικού σχεδιασμού·

15.   σημειώνει ότι η πρόβλεψη χώρων, όπου παιδιά και νέοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τη φύση, τους προσφέρει μία εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα αυξάνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, καθώς και την επιθυμία τους για εξερεύνηση·

16.   ζητεί από τα αθλητικά σωματεία να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι τα νεαρά κορίτσια, με το πέρας της εφηβείας, συχνά εγκαταλείπουν την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας· επισημαίνει ότι τα σωματεία αυτά καλούνται να διαδραματίσουν ρόλο μείζονος σημασίας για να διατηρήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών για τις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες·

17.   τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση της παχυσαρκίας μέσω της ανάπτυξης νέων και πιο υγιεινών προϊόντων· θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων σαφούς ενημέρωσης και τη βελτίωση της επισήμανσης, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν κατόπιν ενημέρωσης·

18.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης και στην προώθηση του συντονισμού και της καλύτερης πρακτικής μεταξύ των κρατών μελών· είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως η ενημέρωση των καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των τροφίμων, ειδικότερα με ένδειξη της περιεκτικότητας σε trans-λιπαρά οξέα· ζητεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεικτών, όπως η περιφέρεια της μέσης και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας κινδύνου σχετίζεται με την παχυσαρκία (ιδίως την κοιλιακή)·

Προτεραιότητά μας: τα παιδιά

19.   καλεί την Επιτροπή και όλους τους φορείς να θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της παχυσαρκίας από τα πρώτα στάδια της ζωής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές συνήθειες που δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία συχνά διατηρούνται επί πολλά χρόνια·

20.   ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών για την ενημέρωση των εγκύων σχετικά με τη σημασία μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, με τη βέλτιστη παροχή ορισμένων θρεπτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και για την ενημέρωση των γυναικών και των συντρόφων τους ως προς τη σημασία του θηλασμού· υπενθυμίζει ότι ο θηλασμός, η καθυστέρηση του απογαλακτισμού έως ότου τα μωρά φτάσουν την ηλικία των έξι μηνών, η γνωριμία των παιδιών με τις υγιεινές τροφές και ο έλεγχος των μερίδων μπορούν να συμβάλουν ώστε τα παιδιά να μην γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα· τονίζει, εντούτοις, ότι ο θηλασμός δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο καταπολέμησης της παχυσαρκίας και ότι απαιτείται πολύς χρόνος για την απόκτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών· τονίζει ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως ο θηλασμός αποτελεί προσωπικό ζήτημα και οφείλουν να σέβονται την ελεύθερη βούληση και την επιλογή των γυναικών·

21.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγείας προωθούν την παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διατροφής για εγκύους και γυναίκες στην εμμηνόπαυση, καθώς η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση συνιστούν δύο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή των γυναικών, κατά τους οποίους υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποθήκευσης λίπους·

22.   ζητεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν κατευθυντήριες γραμμές, χαραγμένες από εμπειρογνώμονες, σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της σωματικής άσκησης από την προσχολική κιόλας ηλικία, καθώς και τους τρόπους προώθησης της διατροφικής αγωγής ήδη από αυτό το πρώιμο στάδιο·

23.   θεωρεί ότι τα μέτρα για την ένταξη της σωματικής άσκησης και της ισορροπημένης διατροφής στη συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να λαμβάνονται καταρχάς στο σχολείο· ζητεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για την προώθηση της διατροφικής αγωγής και τη συνέχιση της αγωγής αυτής την περίοδο μετά το σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής άσκησης στα σχολικά προγράμματα·

24.   ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές αρχές να παρακολουθήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των γευμάτων σε σχολεία και νηπιαγωγεία, παρέχοντας μεταξύ άλλων ειδική κατάρτιση και κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό τροφοδοσίας, έλεγχο της ποιότητας των υπευθύνων τροφοδοσίας και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις υγιεινές τροφές στις σχολικές καντίνες· υπογραμμίζει την ανάγκη να προσαρμόζονται τα μεγέθη των μερίδων στις ανάγκες και να συμπεριλαμβάνονται φρούτα και λαχανικά στα γεύματα αυτά· ζητεί περισσότερη διατροφική αγωγή για μια ισορροπημένη διατροφή και ενθαρρύνει τον περιορισμό της πώλησης τροφίμων και ποτών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη και χαμηλής θρεπτικής αξίας στα σχολεία· συνιστά αντιθέτως τη μεγαλύτερη διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα σημεία πώλησης· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη διάθεση τουλάχιστον τριών ωρών εβδομαδιαίως από το σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση, σύμφωνα με τους στόχους της προαναφερθείσας Λευκής Βίβλου για τον αθλητισμό, και ζητεί από τις αρχές αυτές να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τη διαφύλαξη των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία· επικροτεί ένα ενδεχόμενο πρόγραμμα "διανομής φρούτων στο σχολείο", το οποίο θα λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ, ανάλογο με το υφιστάμενο πρόγραμμα διανομής σχολικού γάλακτος· ζητεί να εξευρεθούν λύσεις για τη συνέχιση της ελεύθερης διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως έχουν ζητήσει ορισμένα κράτη μέλη, εν αναμονή της εφαρμογής του σχεδίου για τη διανομή φρούτων στα σχολεία από 1ης Ιανουαρίου 2009·

25.   καλεί τις τοπικές αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν διαθεσιμότητα και προσιτές τιμές σε εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και να προωθήσουν τη δημιουργία δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο που θα προσφέρουν κίνητρα στους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη σωματική άσκηση στον ελεύθερο χρόνο τους·

26.   καλεί τα κράτη μέλη, τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές αρχές να διασφαλίσουν ότι στα σχολικά μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρέχονται υγιεινές επιλογές· θεωρεί ότι η χορηγία και η διαφήμιση προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά και χαμηλής θρεπτικής αξίας στα σχολικά κτήρια θα πρέπει να προϋποθέτουν αίτημα ή τη ρητή συγκατάθεση των σχολικών αρχών και θα πρέπει να παρακολουθούνται από ενώσεις μαθητών-κηδεμόνων· θεωρεί ότι οι αθλητικές οργανώσεις και ομάδες πρέπει να αποτελέσουν υπόδειγμα όσον αφορά την άσκηση και την υγιεινή διατροφή· ζητεί από όλες τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική άσκηση, ιδίως μεταξύ των παιδιών· υποστηρίζει ότι όλες οι αθλητικές οργανώσεις και ομάδες προωθούν την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική άσκηση· τονίζει, επιπλέον, ότι το ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα δεν ευθύνεται για το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία στην Ευρώπη·

27.   χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που επιτρέπει τη διάθεση περισσότερων φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχονται η ποιότητα και η χημική ασφάλεια των προϊόντων αυτών·

28.   προτρέπει την ΕΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο ECOFIN, να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιβολή από τα κράτη μέλη χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για προϊόντα πρώτης ανάγκης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής φύσεως ή προσανατολισμένων στην υγεία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να μειώσουν τον ΦΠΑ σε φρούτα και λαχανικά, υπενθυμίζοντας ότι η μείωσή του επιτρέπεται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας· ζητεί, επιπλέον, την τροποποίηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά να επωφεληθούν από πολύ χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (κάτω του 5%)·

29.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως η δημιουργία του ιστοτόπου "Μικροί σεφ της ΕΕ" και η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την υγιεινή διατροφή και το υγιεινό μαγείρεμα που διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου 2007· συνιστά τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη σχέση των προϊόντων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και του ισοδύναμου χρόνου σωματικής άσκησης που απαιτείται για την καύση των θερμίδων τους·

Ενημερωμένες επιλογές και διαθεσιμότητα υγιεινών προϊόντων

30.   θεωρεί ότι η αλλαγή της σύνθεσης των προϊόντων αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη μείωση της πρόσληψης λιπαρών, ζάχαρης και άλατος μέσω της διατροφής μας και ενθαρρύνει τους παραγωγούς τροφίμων να ασχοληθούν περαιτέρω με την αλλαγή της σύνθεσης των πλούσιων σε θερμίδες και φτωχών σε θρεπτική αξία τροφίμων, ούτως ώστε να μειώσουν την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι και να τα εμπλουτίσουν σε φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από τους παραγωγούς για την εφαρμογή διατροφικών κριτηρίων κατά τον καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·

31.   τονίζει ότι η επισήμανση των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων πρέπει να είναι υποχρεωτική και σαφής, ώστε να βοηθάει τους καταναλωτές να κάνουν υγιεινές διατροφικές επιλογές·

32.   ζητεί την απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των τεχνητών trans λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθή πρακτική για τον έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων στις διάφορες ουσίες (π.χ. σε αλάτι) και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόγραμμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι πρέπει να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης), για τα προϊόντα ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης), για τα προϊόντα ΕΠΙ (εγγυημένης παραδοσιακής ιδιαιτερότητας), καθώς και για άλλους τύπους παραδοσιακών προϊόντων, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι πρωτότυπες συνταγές· ως εκ τούτου, έχει υψηλές προσδοκίες από το μελλοντικό Πράσινο Βιβλίο για την πολιτική ποιότητας στη γεωργία όσον αφορά την καλύτερη ποιότητα και τα καθεστώτα ΠΓΕ·

33.   τονίζει ότι η σημερινή φάση της επιστημονικής γνώσης μάς δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση trans λιπαρών οξέων (άνω του 2% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης) συνδέεται με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη βαθιά λύπη του διότι μόνο μερικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει δράση με σκοπό τη μείωση της συνολικής έκθεσης των ευρωπαίων καταναλωτών στα τεχνητά trans λιπαρά οξέα και στα κορεσμένα λιπαρά οξέα που υπάρχουν σε πολυάριθμα επεξεργασμένα προϊόντα χαμηλής διατροφικής αξίας·

34.   υπογραμμίζει ότι τα βιομηχανικά επεξεργασμένα trans λιπαρά οξέα αποτελούν σοβαρή, επαρκώς τεκμηριωμένη και περιττή απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων και πρέπει να αντιμετωπισθούν με κατάλληλη νομοθετική πρωτοβουλία που θα στοχεύει στην αποτελεσματική εξάλειψη των βιομηχανικά επεξεργασμένων trans λιπαρών οξέων από τα προϊόντα τροφίμων·

35.   ζητεί να αναλυθεί ο ρόλος των τεχνητών ενισχυτών γεύσεως, όπως τα γλουταμινικά, γουανιλικά και ινοσινικά άλατα, κυρίως σε έτοιμα φαγητά και σε τρόφιμα που παρασκευάζονται βιομηχανικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην καταναλωτική συμπεριφορά·

36.   καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει το μέγεθος των ατομικών μερίδων, παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών σε μικρότερες μερίδες·

37.   επικροτεί τη νέα πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις θρεπτικές τους ιδιότητες(2) · της ζητεί να διασφαλίσει ότι η επισήμανση θα είναι ορατή, σαφής και εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή·

38.   ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να προβεί σε ολοκληρωμένη επανεξέταση της επίδρασης της ΚΓΠ στην υγεία, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να επέλθουν αλλαγές στην πολιτική, οι οποίες θα διευκόλυναν τη βελτίωση της διατροφής σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Μέσα επικοινωνίας και διαφήμιση

39.   καλεί όλους τους φορείς στον τομέα των μέσων επικοινωνίας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις, να δημιουργήσουν σε όλα τα μέσα επικοινωνίας πρόσθετα κίνητρα για την αύξηση της σωματικής άσκησης και της ενασχόλησης με κάποιο άθλημα·

40.   έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, εκπαίδευσης και πειθούς για την προώθηση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, καθώς και του ρόλου τους στη δημιουργία στερεοτύπων για την εικόνα του σώματος· θεωρεί ότι η εθελοντική προσέγγιση που υιοθετείται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(3) , σχετικά με τη διαφήμιση τροφίμων χαμηλής θρεπτικής αξίας με αποδέκτη τα παιδιά, αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, που χρήζει ειδικής παρακολούθησης, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αυστηρότερες προτάσεις σε περίπτωση που η αναθεώρηση της οδηγίας το 2011 διαπιστώσει την αποτυχία της εθελοντικής αυτής προσέγγισης· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών ΜΜΕ να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας για τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με τρόφιμα και ποτά και καλεί τους φορείς να προωθήσουν συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή ή την ενίσχυση της οδηγίας αυτής·

41.   ζητεί από τη βιομηχανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τις διαφημίσεις τροφίμων που έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν επίσης τις νέες μορφές μέσων επικοινωνίας, όπως είναι τα παιχνίδια επί γραμμής, τα αναδυόμενα παράθυρα και τα γραπτά μηνύματα·

Υγειονομική περίθαλψη και έρευνα

42.   αναγνωρίζει ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ιδίως των παιδιάτρων και των φαρμακοποιών, σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό βάρος και καρδιαγγειακές παθήσεις, και εκτιμά ότι πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά την καταπολέμηση της επιδημίας της παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων ασθενειών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκούς ανθρωπομετρικούς δείκτες και κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία· δίνει, ως εκ τούτου, έμφαση στη σημασία της διεξαγωγής συστηματικών μετρήσεων ρουτίνας σε σχέση με την ανίχνευση άλλων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι συννοσηρότητες του υπερβολικού βάρους/της παχυσαρκίας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης·

43.   εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα του υποσιτισμού, μιας κατάστασης κατά την οποία μια ανεπάρκεια, ένα πλεόνασμα ή η έλλειψη ισορροπίας στη διατροφή έχει μετρήσιμες δυσμενείς επιπτώσεις στους ιστούς, το σχήμα και τη λειτουργία του σώματος· σημειώνει επίσης ότι ο υποσιτισμός επιβαρύνει σοβαρά την ευημερία τόσο των ατόμων όσο και της κοινωνίας, ιδίως του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, και ότι αυτό οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα, μεγαλύτερη διάρκεια της νοσηλείας, περισσότερες επιπλοκές και χειρότερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς· υπενθυμίζει ότι οι επιπλέον ημέρες νοσηλείας και η αντιμετώπιση των επιπλοκών που οφείλονται στον υποσιτισμό κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης ετησίως·

44.   επισημαίνει εκτιμήσεις που καταδεικνύουν ότι το 40% των ασθενών στα νοσοκομεία και μεταξύ 40 και 80% των ατόμων στα γηροκομεία υποσιτίζονται· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού στα νοσοκομεία και τα γηροκομεία, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση του χρόνου νοσηλείας·

45.   είναι πεπεισμένο για την ανάγκη πλήρους ρύθμισης των "κλινικών διαιτολόγων" και "διατροφολόγων" ως επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου·

46.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες ιατρικές πρακτικές, επί παραδείγματι μέσω του Φόρουμ Υγείας της ΕΕ, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες για τους κινδύνους που σχετίζονται με την παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή παχυσαρκία, με έμφαση στους καρδιαγγειακούς κινδύνους· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι δίαιτες που ακολουθούνται χωρίς ιατρική παρακολούθηση, ιδίως όταν περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα του υποσιτισμού, της ανεπαρκούς διατροφής και της αφυδάτωσης·

47.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα συμπληρώματα τροφών(4) ·

48.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα των σχέσεων μεταξύ της παχυσαρκίας και των χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης, καθώς η επιδημιολογική έρευνα πρέπει να εντοπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας όπως ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πολυμεταβλητών βιολογικών δεικτών σε υποκατηγορίες υποκειμένων, ούτως ώστε να διευκρινιστούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην παχυσαρκία· ζητεί επίσης τη διενέργεια μελετών που θα συγκρίνουν και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων παρεμβάσεων, περιλαμβανομένης και της ψυχολογικής έρευνας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα που θα διασφαλίζει την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των συναφών χρόνιων ασθενειών·

49.   χαιρετίζει την ένταξη του "διαβήτη και της παχυσαρκίας" ως προτεραιότητας στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7), στο τμήμα του που είναι αφιερωμένο στην υγεία·

50.   ενθαρρύνει την περαιτέρω επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση της κοιλιακής παχυσαρκίας στο πλαίσιο του ΠΠ7·

51.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πανευρωπαϊκές εκστρατείες πληροφόρησης που θα στοχεύουν στο ευρύ κοινό και, ειδικότερα, στο ιατρικό επάγγελμα, ούτως ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση όσον αφορά τους κινδύνους της κοιλιακής παχυσαρκίας·

52.   ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το θέμα της διατροφής σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις·

o
o   o

53.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, καθώς και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

(1) ΕΕ C 250 Ε, 25.10.2007, σ. 93.
(2) ΕΕ L 276, 6.10.1990, σ. 40.
(3) Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27).
(4) ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου