Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
19. november 2002
E-3278/02
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Maurizio Turco (NI) til Kommissionen

 Om:  Interreg III — objektiv ulighed mellem programmerne Puglia (Italien)-Albanien og Albanien-Grækenland
 Svar 

Der er inden for Interreg III A godkendt følgende samarbejdsprogrammer:

A. Puglia (Italien)-Albanien, finansieret med 33 mio. EUR; programmet, der er en videreførelse af de allerede under Interreg II iværksatte initiativer, der blev finansieret med hele 81,5 mio. EUR, berører et samlet areal på 38 486 km2, og, ifølge Kommissionen, en befolkning på 6,2 mio. indbyggere, hvoraf 2,8 mio. bor i Italien og ca. 3,4 mio. i Albanien.
B. Grækenland-Albanien, finansieret med 90 mio. EUR, hvoraf 70,4 mio. EUR er afsat til oprettelse af en stærkt overvåget grænse mellem de to lande; programmet berører en befolkning på 1,4 mio. indbyggere, deraf 900 000 grækere og 500 000 albanere, der lever i to meget fattige regioner på hver sin side af grænsen.

Når der ses bort fra fordelingen af rater til medlemsstaterne, områdets størrelse, antallet af berørte borgere og levestandarden i de berørte områder, vedrører grænsespørgsmålet med hensyn til sikkerhed og det reelle omfang af den ulovlige indvandring fra Albanien til EU næsten udelukkende indvandringen via regionen Puglias kyststrækning.

Regionen Puglias indsats for udviklingen i Albanien har — ud over fællesskabsbidragene — ikke sin lige i EU. Faktisk er regionen Puglia kendt for intensiteten og kvaliteten af de institutionelle forbindelser og bidraget til udviklingen af den offentlige administration. Desuden støtter regionen Puglia sammen med institutionen "Fiera del Levante" (Marked for Det Østlige Middelhav) et årligt handelsmarked i Tirana. I maj 2002 blev det afholdt for fjerde gang med deltagelse af 303 aktører og 40 000 besøgende fra — ud over Puglia — Montenegro, Makedonien, Grækenland, Kroatien, Bosnien, Serbien, Slovenien, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

Kan Kommissionen på baggrund af ovenstående oplyse, om den ikke finder det nødvendigt at tilvejebringe redskaber til supplerende investeringer, også ud over de planlagte programmer, for at sikre en passende udvikling i Albanien, der bl.a. kan sætte en stopper for masseindvandringen til EU over Adriaterhavet og den ulovlige indvandring langs Puglias kyststrækning?

Forespørgslens originalsprog: ITEFT C 155 E af 03/07/2003 (s. 126)
Seneste opdatering: 25. juni 2003Juridisk meddelelse