Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 Νοεμβρίου 2002
E-3278/02
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Maurizio Turco (NI) προς την Επιτροπή

 Θέμα:  Απόκλιση στόχων μεταξύ των προγραμμάτων Puglia — Αλβανίας και Αλβανίας-Ελλάδας
 Απάντηση/απαντήσεις 

Στο πλαίσιο του Interreg III A εγκρίθηκαν τα κάτωθι προγράμματα συνεργασίας:

Α. Puglia-Αλβανία, χρηματοδοτούμενο με 33 εκατομμύρια ευρώ: το πρόγραμμα αποτελεί εμβάθυνση των πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν ήδη με το Interreg II που προικοδοτήθηκαν τότε με 81,5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτουν συνολική επιφάνεια 38 486 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα δε με την Επιτροπή απευθύνονται "σε πληθυσμό 6,2 εκατομμυρίων κατοίκων, 2,8 εκατομμύρια των οποίων κατοικούν στην Ιταλία και περίπου 3,4 εκατομμύρια στην Αλβανία",
Β. Ελλάδα-Αλβανία χρηματοδοτούμενο με 90 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 70,4 εκατομμύρια αποβλέπουν στην ουσία στη σωστή επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών: το πρόγραμμα αφορά πληθυσμό 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων από τους οποίου 900 000 είναι Έλληνες και 5000 000 είναι Αλβανοί που ζουν σε δύο πολύ φτωχές περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων.

Με γνώμονα των κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, την επέκταση της επικράτειας, τον αριθμό των κατοίκων που είναι αποδέκτες του προγράμματος και το βιοτικό επίπεδο στις ενδιαφερόμενες περιοχές, το κυριότερο πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια και την πραγματική συρροή λαθρομεταναστών από την Αλβανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη μεταφορά τους με πλοία στις ακτές της Puglia.

Οι προσπάθειες που ανέκαθεν κατέβαλε η περιφέρεια της Puglia για την ανάπτυξη της Αλβανίας, πέρα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, δεν έχουν αντίστοιχο στην Ένωση ενώ είναι γνωστές για το εύρος τους και την ποιότητά τους οι θεσμικές σχέσεις και η συμβολή στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Εξάλλου, η περιφέρεια της Puglia διοργανώνει μαζί με τον εκθεσιακό οργανισμό "Fiera del Levante" μιά ετήσια εμπορική έκθεση στα Τίρανα. Η τέταρτη διοργάνωση της έκθεσης αυτής κατέγραψε τον περασμένο Μάιο τη συμμετοχή των 303 εκθετών και συγκέντρωσε πάνω από 40 000 επισκέπτες προέλευσης, εκτός από την Puglia, από το Μαυροβούνιο την ΠΓΔΜ, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Βοσνία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Μπορεί κατά συνέπεια η Επιτροπή να αναφέρει εάν δεν θεωρεί αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για περαιτέρω χρηματοδότηση, πέρα από τα προβλεπόμενα προγράμματα για να διασφαλισθεί η ενδεδειγμένη ανάπτυξη της Αλβανίας, ώστε να επιτευχθεί μεταξύ άλλων ένα αντικίνητρο για την μαζική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Αδριατικής και να αποτραπεί συρροή λαθρομεταναστών στις ακτές της Puglia;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 155 E, 03/07/2003 (σελ. 126)
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2003Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου