Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
19 november 2002
E-3278/02
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

 Betreft:  Interreg III: verschillen tussen de programma's Apulië-Albanië en Griekenland-Albanië
 Antwoord(en) 

In het kader van Interreg III A zijn de volgende samenwerkingsprogramma's goedgekeurd:

A. Apulië-Albanië dat wordt gefinancierd ten belope van 33 miljoen euro. Het programma's is een intensivering van de reeds in het kader van Interreg II opgestarte initiatieven waarvoor reeds zo'n 81,5 miljoen euro waren uitgetrokken, en bestrijkt een totale oppervlakte van 38 486 km2 en, volgens de Commissie, een bevolking van 6,2 miljoen burgers waaronder 2,8 miljoen in Italië en circa 3,4 miljoen in Albanië.
B. Griekenland-Albanië dat wordt gefinancierd ten belope van 90 miljoen euro waarvan 70,4 miljoen euro voornamelijk zijn bestemd voor het instellen van een daadwerkelijke goed bewaakte grens tussen beide landen. Het programma is bedoeld voor 1,4 miljoen burgers waaronder 900 000 Grieken en 500 000 Albaniërs die in twee zeer arme regio's aan weerszijden van de grens wonen.

Afgezien van de verdeling van de financiële quota's over de lidstaten, de omvang van het gebied, het aantal betrokken burgers en de levensstandaard in de betreffende gebieden is het grensvraagstuk vanuit het oogpunt van de veiligheid en de doorgang van illegale immigranten vanuit Albanië naar Europa een probleem dat zich bijna uitsluitend voordoet bij het oversteken met boten naar de kust van Apulië.

Sedert lange tijd kennen de inspanningen die Apulië zich getroost voor de onwikkeling van Albanië, los van de communautaire steun, hun weerga in de Unie niet. Het is immers bekend dat er intensieve en goede institutionele betrekkingen bestaan en steun wordt verleend voor de uitbouw van het openbaar bestuur. Bovendien steunt de regio Apulië samen met de organisatie "Fiera del Levante" een jaarlijkse handelsbeurs in Tirana. Aan de vierde editie, die afgelopen maart heeft plaatsgevonden, hebben meer dan 303 bedrijven deelgenomen en deze beurs werd door meer dan 40 000 mensen bezocht uit onder andere Apulië, Montenegro, Macedonië, Griekenland, Kroatië, Bosnië, Servië, Slovenië, Bulgarije, Roemenië en Turkije.

Kan de Commissie mededelen of zij het niet nodig acht de instrumenten voor een extra investering ter beschikking te stellen, naast de geplande programma's, om een passende ontwikkeling van Albanië te waarborgen zodat onder andere de massale emigratie naar de Europese Unie over de Adriatische Zee en de illegale landingen op de Apulische kust worden ontmoedigd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 155 E van 03/07/2003 (blz. 126)
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2003Juridische mededeling