Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
19 november 2002
E-3278/02
SKRIFTLIG FRÅGA från Maurizio Turco (NI) till kommissionen

 Ämne:  Interreg III: objektiva skillnader mellan programmen Apulien-Albanien och Albanien-Grekland
 Svar 

Inom ramen för Interreg IIIA har följande samarbetsprogram godkänts:

A. Apulien-Albanien. Programmet finansieras med 33 miljoner euro och utgör en breddning av de initiativ som redan inleddes med Interreg II, och som finansierades med drygt 81,5 miljoner euro. Programmet omfattar en total yta på 38 486 km2, och enligt kommissionen en befolkning på 6,2 miljoner invånare, av vilka 2,8 miljoner bor i Italien och ca 3,4 miljoner i Albanien.
B. Grekland-Albanien. Programmet finansieras med 90 miljoner euro av vilka 70,4 miljoner främst avsatts för att säkra en väl övervakad gräns mellan de två länderna. Programmet omfattar en befolkning på 1,4 miljoner invånare, av vilka 900 000 är greker och 500 000 albaner som lever i två ytterst fattiga regioner vid en gemensam gräns.

Om man bortser från fördelningen av de finansiella kvoterna till medlemsstaterna, områdets storlek, antalet berörda invånare och levnadsstandarden i de berörda områdena, så berör gränsfrågan med tanke på säkerheten och den verkliga omfattningen av den illegala invandringen från Albanien till Europeiska unionen nästan uteslutande landstigningen vid de apuliska kusterna.

Regionen Apuliens insatser — utöver gemenskapsstödet — för Albaniens utveckling saknar motstycke i unionen. Det är känt att de institutionella förbindelserna är intensiva och högklassiga, och att stödet till den offentliga förvaltningens utveckling ökat. Dessutom främjar regionen Apulien tillsammans med organisationen Fiera del Levante en årlig handelsmässa i Tirana. I den fjärde mässan, som hölls i maj 2002, deltog 303 aktörer och över 40 000 besökare inte bara från Apulien, utan även från Montenegro, Makedonien, Grekland, Kroatien, Bosnien, Serbien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Anser kommissionen inte att det är nödvändigt att fastställa bestämmelser om ytterligare investeringar, även utöver de befintliga programmen, för att garantera en lämplig utveckling i Albanien så man bland annat kan förhindra massutvandringen till Europeiska unionen via Adriatiska havet och den olagliga landstigningen vid de apuliska kusterna?

Frågans originalspråk: ITEGT C 155 E, 03/07/2003 (s. 126)
Senaste uppdatering: 25 juni 2003Rättsligt meddelande