Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
17 februari 2005
E-0587/05
SKRIFTLIG FRÅGA från Sophia in 't Veld (ALDE) , Michael Cashman (PSE) , Véronique De Keyser (PSE) , Karin Resetarits (NI) , Magda Kósáné Kovács (PSE) , Marco Pannella (ALDE) , Emma Bonino (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) och Claire Gibault (ALDE) till kommissionen

 Angående:  José Manuel Barrosos rådgivare
 Svar 

Med hänvisning till parlamentsledamot De Keysers fråga som inlämnades den 2 december 2004 (P‑3318/04) och handlade om kommissionens ordförandes grupp av politiska rådgivare (Gopa) önskar jag fråga följande:

1. Kommer kommissionens ordförande Barroso att liksom sina föregångare anlita sig av utomstående rådgivare?
2. Om detta är fallet, kan då kommissionen garantera att dess ordförande, i andan av artikel 52 i det framtida konstitutionsfördraget, kommer att rådfråga företrädare för alla typer av organisationer, inklusive sekulära, humanistiska och konfessionslösa organisationer?
3. Kan kommissionen dessutom garantera att namnen på och arvodena för medlemmar i en sådan här grupp av politiska rådgivare offentliggörs och att gruppen kommer att utföra sitt arbete under former som ger fullständig möjlighet till insyn?

Frågans originalspråk: ENEGT C 299, 08/12/2006
Senaste uppdatering: 3 april 2006Rättsligt meddelande