Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
20. juni 2007
E-3086/07
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af John Attard-Montalto (PSE) , Louis Grech (PSE) og Joseph Muscat (PSE) til Kommissionen

 Om: Affaldsgenbrugsanlæg i Marsascala
 Svar 

Forskellige tiltag afhænger af dette, herunder:

to appelsager, der er under behandling i rådet for miljø- og planlægningsmyndigheden,
to sager ved civildomstolen, hvoraf en er fællesinstitutionel,
efterforskning foretaget af EU's enhed for overtrædelser, og
en undersøgelse vedrørende andragende 0954/­2006, der opfylder betingelserne for behandling.

På trods af dette arbejder de maltesiske myndigheder videre på det ovenstående anlæg, der delvist finansieres af Samhørighedsfonden.

Vi erindrer Kommissionen om det spørgsmål om affald, som vi tidligere har omtalt.

Når vi hører fra Kommissionen, vil vi umiddelbart herefter forelægge sagen for Kommissionen.

Kommissionen bedes give os oplysningerne hurtigst muligt.

Forespørgslens originalsprog: MTEFT C 45 af 16/02/2008
Seneste opdatering: 2. juli 2007Juridisk meddelelse