Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
20 Ιουνίου 2007
E-3086/07
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: John Attard-Montalto (PSE) , Louis Grech (PSE) και Joseph Muscat (PSE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων στη Marsascala
 Απάντηση/απαντήσεις 

Διάφορες ενέργειες εκκρεμούν σε σχέση με αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων:

δύο προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της επιτροπής της αρμόδιας αρχής περιβάλλοντος και χωροταξίας (Environment and Planning Authority)∙
δύο υποθέσεις ενώπιον του αστικού δικαστηρίου, η μία εκ των οποίων είναι διοργανικού χαρακτήρα∙
έρευνα που διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία παραβάσεων της ΕΕ∙ και
έρευνα που σχετίζεται με την αναφορά αριθ. 0954/2006, η οποία χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή.

Παρόλα αυτά, οι αρχές της Μάλτας συνεχίζουν τις εργασίες για την προαναφερθείσα μονάδα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Ταμείο Συνοχής.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή το ζήτημα των αποβλήτων στο οποίο αναφερθήκαμε.

Μόλις ενημερωθούμε από εσάς, θα παρουσιάσουμε αμέσως την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής.

Θα μπορούσε, παρακαλώ, η Επιτροπή να μας διαβιβάσει τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: MTΕΕ C 45, 16/02/2008
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου