Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
20 juni 2007
E-3086/07
SKRIFTLIG FRÅGA från John Attard-Montalto (PSE) , Louis Grech (PSE) och Joseph Muscat (PSE) till kommissionen

 Angående: Anläggning för återvinning av avfall i Marsascala
 Svar 

I detta ärende pågår en rad förfaranden, bland vilka märks följande:

Två överklaganden som är uppe till behandling i miljö- och planeringsnämndens styrelse.
Två mål vid civildomstolen, av vilka det ena är gemensamt för flera institutioner.
En undersökning vid EU:s miljöbrottsenhet.
En undersökning av framställning nr 0954/2006 som förklarats tillåtlig.

Trots detta fortsätter myndigheterna på Malta med arbetet med den ovannämnda anläggningen, som delvis kommer att finansieras med medel ur Sammanhållningsfonden.

Vi vill erinra kommissionen om den fråga om avfall vi talat om.

När vi en gång fått besked av er kommer vi omedelbart att framlägga fallet för kommissionen.

Kunde kommissionen vänligen ge oss informationen så snabbt som möjligt.

Frågans originalspråk: MTEGT C 45, 16/02/2008
Senaste uppdatering: 26 juli 2007Rättsligt meddelande