Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
20 november 2007
E-5724/07
SKRIFTLIG FRÅGA från Satu Hassi (Verts/ALE) till kommissionen

 Angående: Spårningsmekanismer i kopieringsapparater och laserfärgskrivare
 Svar 

Pressen har under flera år rapporterat om att kopieringsapparater och laserfärgskrivare, som sålts till konsumenter i EU, innehållit kriminalteknisk spårningsmekanism(1). En del tillverkare har informerat om förekomsten av sådana mekanismer medan andra föredragit att inte sprida denna information(2). Enligt pressuppgifter trycker denna utrustning ett osynligt mönster med små gula prickar på alla utgående dokument. Detta prickmönster kan sedan användas för att fastsälla alla sådana dokuments ursprung. En del tillverkare har hävdat att syftet är att förebygga förfalskning. Tillverkarna har inte offentligt redogjort för hur spårningsmekanismerna fungerar och vilken typ av information som kodas.

Undersökningar, som nyligen utförts av det civila samhället, visar på att vissa skrivare och kopieringsapparater kodar på varje sida utrustningens serienummer samt datum och klockslag för när utskriften gjordes. Dessa uppgifter kan sedan läsas både av enskilda personer och av myndigheter(3). En del konsumenter anser att dessa spårningsmekanismer utgör ett hot mot den personliga integriteten och har uppmanat tillverkarna att avaktivera denna funktion(4), dock utan framgång .

Känner kommissionen till någon lagstiftning eller några i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning föreskrivna skyldigheter att använda sådana spårningsmekanismer? Anser kommissionen att de åtgärder som tillverkare vidtar i detta hänseende, däribland informationen till konsumenterna, är i överensstämmelse med gällande gemenskapslagstiftning om uppgiftsskydd- och konsumentskydd.

(1)Se Jason Tuohey, ”Government Uses Color Laser Printer Technology to Track Documents”, PC World Online, november 22, 2004 (tillgänglig via http://www.pcworld.com/article/id,118664page, 1/article.html); ”Pixel für den Staatsanwalt”, Financial Times Deutschland, november 4, 2005, s. 35 (tillgänglig via http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/29250.pdf); ”HP Color LaserJET 3500: Gelddrucksperre”, Druckerchannel, mars 22, 2004 (tillgänglig via http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=528&seite=7&t=gelddrucksperre); ”Ricoh Aficio CL2000: mot Geldfälscher”, Druckerchannel, mars 3, 2005 (tillgänglig via http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=778&seite=7&t=gegen_geldfaelscher); ”Code bei Farblasern entschlüsselt: Big Brother is watching you”, Druckerchannel, oktober 26, 2005 (tillgänglig via http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=1239&seite=1&t=big_brother_is_watching_you)
(2)Xerox har informerat om att deras Docu-färgskrivare innehåller sådan teknik (men inte vilken funktion den fyller). I flera av Xeroxs tidigare produktbeskrivningar kan man läsa att ”på begäran av olika statliga organ bör otillåten kopiering undvikas”. Denna kopiator innehåller ett märkningsystem för att förhindra förfalskning (Counterfeit Deterrent Marking) som kodar alla kopior för att källan (kopiatorn) vid behov ska kunna identifieras. Xerox erhöll även ett USA patent 1996 som beskriver att gula prickmönster används för att identifiera ett kopierat eller tryckt dokuments källa. Se US Patent nr. 5515451.
(3)Se Mike Musgrove, ”U.S. Sleuths Crack Tracking Code in Color Printers”, Wall Street Journal Europe, oktober 21,2005; se även ”Civil Liberties Group Cracks Xerox Tracking Codes”, The Globe and Mail, oktober 20, 2005.
(4)Se http://www.seeingyellow.com/.

Frågans originalspråk: ENEGT C 191, 29/07/2008
Senaste uppdatering: 27 november 2007Rättsligt meddelande