Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 Φεβρουαρίου 2009
E-0674/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Dan Jørgensen (PSE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Απαγόρευση της χρήσης μολύβδου
 Απάντηση/απαντήσεις 

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ο μόλυβδος είναι ένα τοξικό βαρύ μέταλλο που συσσωρεύεται στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα και προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα. Δεδομένου ότι το νευρικό σύστημα των παιδιών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης, αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις συνέπειές του, ενώ αμερικανικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο μόλυβδος –ακόμη και σε μικρές ποσότητες– μπορεί να έχει επίδραση στη μαθησιακή ικανότητα και την ευφυΐα των παιδιών. Ο μόλυβδος μπορεί επίσης να βλάψει τη γονιμότητα, μπορεί να είναι καρκινογόνος, και είναι τοξικός για τους οργανισμούς στο νερό και το έδαφος.

Δεδομένου ότι ο μόλυβδος συσσωρεύεται στο περιβάλλον, θα ήταν καλό από μακροπρόθεσμη προοπτική να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συνολική ποσότητα μολύβδου που κυκλοφορεί στην κοινωνία μας.

Η ΕΕ έχει ήδη επιλέξει να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση μολύβδου σε πολλούς τομείς: στο πετρέλαιο, τα χρώματα, τα τρόφιμα, τα παιχνίδια, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ. Αυτή η πολιτική μαρτυρά την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα, και θα ήταν λογικό να επεκταθεί αυτός ο περιορισμός και να μετατραπεί σε γενική απαγόρευση σε τομείς όπου υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Ένα παράδειγμα είναι τα υλικά κατασκευής στεγών, όπου διάφοροι παραγωγοί εναλλακτικών λύσεων (αρκετοί στη Γερμανία και από ένας σε Δανία, Βρετανία και Ολλανδία) επεκτείνουν ήδη την παραγωγή τους. Γνωρίζουν μια αυξανόμενη ζήτηση, εν μέρει χάρη στην απόδοση των προϊόντων και εν μέρει ως αποτέλεσμα μιας εμφανούς αλλαγής στη συμπεριφορά όσον αφορά τη χρήση μολύβδου και των προσδοκιών για μελλοντική απαγόρευση. Επί παραδείγματι, η απαγόρευση της χρήσης μολύβδου στα υλικά κατασκευής στεγών εφαρμόζεται ήδη στην Κουίνσλαντ (Αυστραλία), ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής της και στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ).

Δεδομένων των ανωτέρω και της αρχής της προφύλαξης, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή:

Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με την επέκταση της υφιστάμενης νομοθεσίας έτσι ώστε να υπάρξει συνολική απαγόρευση της χρήσης μολύβδου; Αν δεν είναι υπέρ της εν λόγω επέκτασης, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση μολύβδου;
Ποια είναι η αντίδραση της Επιτροπής στα συμπεράσματα της αξιολόγησης κινδύνου την οποία συμφώνησε εθελοντικά να αναλάβει η βιομηχανία μολύβδου; Είναι σε θέση η Επιτροπή να δηλώσει σε ποιο στάδιο έχει φθάσει αυτή η προσπάθεια;
Τι συγκεκριμένα σχέδια έχει η Επιτροπή για να περιορίσει ακόμη περισσότερο την απελευθέρωση μολύβδoυ στο περιβάλλον, πάνω και πέραν της υφιστάμενης νομοθεσίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DAΕΕ C 189, 13/07/2010
Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου