Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
9 februari 2009
E-0674/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Dan Jørgensen (PSE) aan de Commissie

 Betreft: Verbod op het gebruik van lood
 Antwoord(en) 

Het is wetenschappelijk bewezen dat lood een giftig zwaar metaal is, dat zich ophoopt in de natuur en in het menselijk lichaam en dat schadelijk is voor het zenuwstelsel. Aangezien het zenuwstelsel van kinderen nog in ontwikkeling is, zijn kinderen bijzonder gevoelig voor de effecten hiervan, en uit Amerikaanse onderzoeken is gebleken dat lood zelfs in extreem kleine hoeveelheden het leervermogen en de intelligentie van kinderen kan aantasten. Lood kan bovendien de vruchtbaarheid aantasten en kanker veroorzaken, terwijl het tevens de organismen in het water en de aarde vergiftigt.

Daar lood zich ophoopt in de natuur, zou het vanuit een langetermijnperspectief het beste zijn als men de totale hoeveelheid lood die in de samenleving op grote schaal wordt gebruikt, zoveel mogelijk beperkt.

In de EU heeft men er reeds voor gekozen om het gebruik van lood in diverse samenhangen te verbieden/beperken: benzine, verf, voedingsmiddelen, drinkwaterleidingen, elektronische apparatuur en dergelijke. Dit getuigt van Europese aandacht voor het probleem, en het ligt voor de hand om de beperking uit te breiden tot een algemeen verbod op terreinen waar passende alternatieven voorhanden zijn.

Een voorbeeld vindt men op het gebied van dakbedekkingen, waar verschillende producenten van alternatieve oplossingen (diverse in Duitsland, één in Denemarken, één in Engeland en één in Nederland) hun productie reeds uitbreiden. Zij merken dat de vraag toeneemt, niet alleen vanwege de kwaliteit van de producten, maar ook ten gevolge van duidelijk veranderde opvattingen over het gebruik van lood en vanwege de verwachting dat er in de toekomst een verbod komt. Bovendien kan vermeld worden dat er bijvoorbeeld al een verbod op het gebruik van lood als dakbedekkingsmateriaal bestaat in de staat Queensland in Australië, en dat hetzelfde momenteel wordt overwogen in Californië in de Verenigde Staten.

Op grond van het bovenstaande en op grond van het voorzorgsbeginsel wil ik de Commissie het volgende vragen:

Hoe staat de Europese Commissie tegenover uitbreiding van de bestaande regelgeving tot een algemeen verbod op het gebruik van lood? Indien zij hier afwijzend tegenover staat, wat is dan de reden voor het handhaven van de toestemming voor het gebruik van lood?
Wat is het standpunt van de Europese Commissie over de conclusies van de risicoanalyse die de loodfabrikanten vrijwillig hebben laten uitvoeren, en kan de Europese Commissie in dezen de balans opmaken?
Welke concrete plannen heeft de Europese Commissie om verder verlies van lood in het milieu te beperken, naast de bestaande wetgeving?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DAPB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2009Juridische mededeling