Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
2. maj 2003
P-1556/03
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Maurizio Turco (NI) til Kommissionen

 Om:  Procedurer mod italienske virksomheder og Den Italienske Republik i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 226
 Svar 

Kan Kommissionen under henvisning til sit svar på skriftlig forespørgsel P-0770/03(1);

at den i henhold til EF-traktatens artikel 85 på begæring af en medlemsstat og sammen med medlemsstatens kompetente myndigheder, der skal bistå den, undersøger tilfælde af formodet overtrædelse,

at den i henhold til EF-traktatens artikel 226, hvis den finder, at en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse, der påhviler den i henhold til denne traktat, fremsætter en begrundet udtalelse herom efter at have givet den pågældende stat lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger,

oplyse:

om den i indeværende valgperiode i henhold til EF-traktatens artikel 85 har undersøgt tilfælde af formodet overtrædelse fra italienske virksomheders side, hvor mange og hvilke formodede overtrædelser der har været tale om, om tilfældene er blevet undersøgt på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ, og hvilke sager der stadig er uafsluttede?
hvor mange og hvilke tilfælde af formodede overtrædelser fra Den Italienske Republiks side af forpligtelser, der påhviler den i medfør af denne traktat, den i indeværende valgperiode har undersøgt i henhold til EF-traktatens artikel 226, hvilke af disse sager der er blevet henlagt, hvilke der har ført til en anmodning til Italien om at fremsætte bemærkninger, og hvilke der har ført til fremsættelse af en begrundet udtalelse?

(1)EUT C 33 E af 6.2.2004, s. 79.

Forespørgslens originalsprog: ITEFT C 51 E af 26/02/2004 (s. 108)
Seneste opdatering: 26. februar 2004Juridisk meddelelse