Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
11 mei 2006
P-2155/06
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie

 Betreft: Het verplicht stellen van roetfilters voor dieselauto's om de luchtkwaliteit te verbeteren
 Antwoord(en) 

Nederland heeft op grond van artikel 95 van het Verdrag een uitzondering gevraagd op de interne marktregels teneinde fijnstofemissies door nieuwe dieselauto´s mogelijk te maken. Om die lagere emissie te bereiken kan de fabrikant roetfilters dan wel een andere bestaande technologie toepassen. De reden voor dit verzoek is de moeilijkheid die Nederland heeft met het halen van de luchtkwaliteitdoelstellingen, wat leidt tot ernstige gezondheidproblemen bij de bevolking. Nederland mag wel subsidies verstrekken om de roetfilters aan te brengen; maar hierdoor wordt de rekening betaald door de belastingbetaler en niet door de dieselrijder. De EURO 5 norm voor personenauto's wordt nu behandeld door het Parlement. Met amendementen kan een snellere invoering van de normen worden bewerkstelligd. Het voorstel voor EURO VI normen voor zware voertuigen ligt nog bij de Commissie.

1. Is de Commissie nog steeds van mening dat het beginsel ´de vervuiler betaalt´ leidraad moet zijn van het Europese milieubeleid en de regelgeving?

2. Is de Commissie bereid de invoering van relevante delen van de EURO 5 norm aanzienlijk te versnellen met als effect dat de roetfilter voor dieselauto's begin 2007 verplicht gesteld wordt?

3. Is de Commissie bereid eenzelfde snelle invoering van scherpere EURO VI normen voor te stellen?

 PB C 328 van 30/12/2006
Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2006Juridische mededeling