Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - tammikuu 2012
   PDF PDF
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA VI : ISTUNNOT
LUKU 3 : YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

150 artikla : Minuutin puheenvuorot

Puhemies myöntää kunkin istuntojakson ensimmäisessä istunnossa enintään 30 minuutin ajan puheenvuoroja jäsenille, jotka haluavat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan. Kullakin jäsenellä on käytettävissään enintään minuutin puheaika. Puhemies voi päättää, että myöhemmin saman istuntojakson aikana tähän tarkoitukseen varataan toinen vastaava ajanjakso.

Päivitetty viimeksi: 9. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus