Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - ianuarie 2012
   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI : SESIUNI
CAPITOLUL 3 : REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 150 : Intervenţii cu durata de un minut

În timpul primei şedinţe a fiecărei perioade de sesiune, Preşedintele poate acorda cuvântul, pentru cel mult 30 de minute, deputaţilor care doresc să atragă atenţia Parlamentului cu privire la o chestiune politică importantă. Timpul acordat fiecărui deputat pentru a lua cuvântul nu trebuie să depăşească un minut. Preşedintele poate autoriza o altă perioadă similară în alt moment al aceleiaşi perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 9 ianuarie 2012Notă juridică