Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - januar 2012
   PDF PDF
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VI : ZASEDANJA
POGLAVJE 3 : SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 150 : Enominutni govori

Med prvo sejo vsakega delnega zasedanja predsednik za največ trideset minut da besedo poslancem, ki želijo Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena. Vsak poslanec ima za govor največ minuto časa. Predsednik lahko dodatno odobri enako količino časa pozneje na istem delnem zasedanju.

Zadnja posodobitev: 9. januar 2012Pravno obvestilo