Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - märts 2012
   PDF PDF
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VI OSA : ISTUNGJÄRGUD
3. PEATÜKK : ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 150 : Üheminutilised sõnavõtud

Iga osaistungjärgu esimesel istungil annab president kuni 30 minuti jooksul sõna parlamendiliikmetele, kes soovivad juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulisele teemale. Igal parlamendiliikmel on õigus kõneleda kuni üks minut. Hiljem sama osaistungjärgu jooksul võib president eraldada veel kord sama pika aja.

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2012Õigusalane teave