Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2527(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0074/2009

Viták :

PV 05/02/2009 - 11.1
CRE 05/02/2009 - 11.1

Szavazatok :

PV 05/02/2009 - 12.1
CRE 05/02/2009 - 12.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0054

Elfogadott szövegek
PDF 79kWORD 51k
2009. február 5., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Srí Lanka
P6_TA(2009)0054B6-0074, 0077, 0080 és 0088/2009

Az Európai Parlament 2009. február 5-i állásfoglalása Srí Lankáról

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel korábbi, Srí Lankáról szóló 2000. május 18-i(1) , 2002. március 14-i(2) és 2003. november 20-i(3) , valamint az indiai óceáni szökőárról szóló 2005. január 13-i(4) és a Srí Lanka-i helyzetről szóló 2006. május 18-i(5) állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2006. május 29-i a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE) elnevezésű szervezet formális betiltásáról szóló határozatára(6) ,

–   tekintettel az Európai Unió elnökségének Srí Lankáról szóló 2006. augusztus 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Sri Lanka újjáépítéséről és fejlesztéséről szóló 2003. június 10-i tokiói nyilatkozatra, amely a donortámogatásokat a békefolyamat előrehaladásához kapcsolja,

–   tekintettel a Sri Lanka kormánya és az LTTE által aláírt, 2002. február 23-án hatályba lépett tűzszüneti megállapodásra,

–   tekintettel a 2002. októberi oslói nyilatkozatra, amelyben Srí Lanka kormánya és a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE) megegyeztek abban, hogy az egyesült Srí Lanka keretei közötti föderatív szerkezetre épülő megoldást keresnek,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel az LTTE a kormányzat katonai offenzívájának 2008. októberi kezdete óta visszavonult az északi területekre, civileket kényszerítve az ellenőrzésük alatt álló területekre, több száz halottat maguk mögött hagyva és Mullaitivu régióban a Srí Lanka-i hadsereg és a szeparatista LTTE között halálos kereszttűzbe kényszerítve közel 250 000 polgári személyt,

B.   mivel a Srí Lankát súlyosan érintette az LTTE (a tamil tigrisek) fegyveres felkelése, és a kormány válasza, ami az elmúlt közel 25 évben 70 000 ember halálát eredményezte,

C.   mivel a felszabadított területek polgári lakossága humanitárius segítségnyújtásra szorul, és amíg a kormányzati ügynökségek már eleget tudnak tenni e szükségeteknek, a folytatódó viszály által érintett területek sok ezres polgári lakossága még mindig nagy veszélynek van kitéve, illetve továbbra is meg van fosztva az élet alapvető szükségleteitől,

D.   mivel nagy aggodalmat váltott ki a biztonsági övezetben egy kórház és az ENSZ nemzeti alkalmazottjainak menedéket adó épület elleni gránáttámadás, amely számos polgár életét követelte és sokukat megsebesített,

E.   mivel az Amnesty International szerint mind a kormányerők, mind az LTTE megsértette a háborús jogot a polgári lakosság kitelepítésével és a biztonságos elvonulások megakadályozásával,

F.   mivel a Srí Lanka-i nemzetközi sajtószabadság-misszió három tendenciára mutat rá a viszállyal kapcsolatos jelentések tekintetében: a viszályövezetben a sajtó hozzáférésének és a független információ áramlásának hiánya, a viszályról tudósító újságírók elleni támadások és megfélemlítésük, valamint a média öncenzúrája,

G.   mivel 2009 eleje óta, Lasantha Wickramatunga főszerkesztő meggyilkolása és egy népszerű független TV-csatorna létesítményei ellen intézett támadás a médiaközösség megbénulásához vezetett,

H.   mivel 2006 óta legalább 14 újságírót öltek meg és jóval többet ejtettek túszul vagy tartóztattak le, és mivel a Riporterek Határok Nélkül Srí Lankát a 2008-as sajtószabadsági indexén 173 országból a 165. helyre sorolta,

I.   emlékezteti a konfliktus valamennyi érintettjét az emberi jogok és a humanitárius normák betartásának elsőségére nemcsak azért, hogy ezzel azonnal reagáljanak a súlyosbodó helyzetre, hanem azért is, mert ez a konfliktus tartós és igazságos megoldásának alapvető építőköve,

J.   mivel a tokiói társelnökök (Norvégia, Japán, az Egyesült Államok és az EU) közösen hívta fel az LTTE-t arra, hogy vitassa meg a Srí Lanka-i kormánnyal a viszály lezárásának részleteit, beleértve a fegyverletételt, az erőszak mellőzését, a Srí Lanka-i kormány amnesztiájának elfogadását és a méltányos és tartós politikai megoldás elérésében politikai pártként történő részvételt,

K.   mivel a tokiói társelnökök közösen hívták fel a Srí Lanka-i kormányt és az LTTE-t, hogy hirdessenek ideiglenes tűzszünetet a betegek és a sérültek evakuálásának lehetővé tétele és a polgári lakosságnak nyújtott humanitárius segélyek biztosítása érdekében,

1.   úgy véli, hogy a közelmúlt fejleményei fordulópontot jelenthetnek a Srí Lanka-i válságban, támogatja a tokiói társelnökök nyilatkozatait, és reméli, hogy a béke és a stabilitás hamarosan visszatér az országba;

2.   úgy véli, hogy a sri lanka -i kormány által remélt, az LTTE feletti katonai győzelem, nem szünteti meg annak szükségességét, hogy a tartós béke biztosítása érdekében politikai megoldást keressenek;

3.   felhívja a kormányt és az LTTE-t, hogy tartsák be a hadviselés szabályait, hogy a legkisebbre mérsékeljék a polgárok sérelmeit a katonai műveletek során, valamint hogy azonnal tegyék lehetővé a viszályövezetben rekedt polgári lakosság számára a biztonságos eltávozást és a humanitárius segítségnyújtás igénybevételét;

4.   üdvözli a Srí Lanka-i kormány ígéretét a médiaszabadság megsértésére vonatkozó vádak maradéktalan, nyílt és átlátható kivizsgálásának biztosítására, egyúttal annak biztosítása érdekében is, hogy intézkedjenek a büntethetetlenség kultúrája és a Srí Lanka-i újságírók megölésével és az ellenük intézett támadásokkal szembeni közöny ellen;

5.   hangsúlyozza annak szükségességét, hogy nemzetközi megfigyelők értékeljék a Wanni régióban rekedt negyed millió ember humanitárius szükségleteit, és biztosítsák az élelmiszerek és egyéb humanitárius segítségnyújtás megfelelő elosztását, különösen mivel a harcok a csapdába esett polgári lakossághoz egyre közelebb folynak;

6.   ismételten elítéli azt a megdöbbentő, és háborús bűntettnek minősülő visszaélést, hogy gyermekeket toboroznak katonának, és felszólítja valamennyi lázadó csoportot, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, szereljék le a soraikban katonáskodó gyermekeket és tegyenek elvi nyilatkozatot arról, hogy a jövőben nem soroznak be gyermekeket;

7.   sürgeti a kormányt, hogy haladéktalanuk fordítson figyelmet a taposóaknák eltávolítására, amelyek jelenléte komolyan akadályozhatja a rehabilitációt és a gazdasági felépülést; ezzel összefüggésben felhívja a Srí Lanka-i kormányt, hogy tegye meg azt a nagyon pozitívan értékelendő lépést, hogy csatlakozik a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló ottavai egyezményhez;

8.   üdvözli a Srí Lanka-i kormány elkötelezettségét a regionális decentralizáció mellett, amely elsősorban a tamilok számára, de egyúttal mások számára is lehetővé teszi, hogy egy egyesített országban fokozottabb ellenőrzést gyakoroljon a közigazgatásuk felett; felhívja a Srí Lanka-i kormányt, hogy biztosítsa a gyors végrehajtást, garantálva ezáltal azt, hogy valamennyi Srí Lanka-i polgár egyenlő jogokkal rendelkezzen;

9.   felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, valamint a tagállamok kormányait, kettőzzék meg erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy segítsenek a Sri Lanka-i tartós és igazságos béke megteremtésében és a biztonság és jólét visszaállításában;

10.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, a norvég kormánynak, és a tokiói adományozói értekezlet többi társelnökének, Srí Lanka elnökének és kormányának, és a viszályban érintett többi félnek.

(1) HL C 59., 2001.2.23., 278. o
(2) HL C 47. E, 2003.2.27., 613. o
(3) HL C 87. E, 2004.4.7., 527. o.
(4) HL C 247. E, 2005.10.6., 147. o.
(5) HL C 297. E, 2006.12.7., 384. o.
(6) A terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/930/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. május 29-i 2006/379/EK tanácsi határozat (HL L 144., 2006.5.31., 21.o.).

Utolsó frissítés: 2009. december 1.Jogi nyilatkozat