Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0522/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0454

Vedtagne tekster
PDF 80kWORD 23k
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Gaza
P7_TA(2012)0454B7-0522, 0524, 0526, 0527 og 0528/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Udenrigsanliggender af 19. november 2012,

–  der henviser til pressemeddelelserne af 18. og 19. november 2012 fra FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon,

–  der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten af 14. maj 2012, 18. juli og 23. maj 2011 og 8. december 2009,

–  der henviser til erklæringen af 12. november 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om den seneste eskalering af volden mellem Gaza og Israel, og af 16. november 2012 om den yderligere eskalering af volden i Israel og Gaza,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 21. november 2012;

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–  der henviser til Oslo-aftalen (»Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements«) af 13. september 1993,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at den nylige optrapning af volden har forårsaget tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.  der henviser til, at Ægyptens udenrigsminister, Mohamed Kamel Amr, og USA's udenrigsminister, Hilary Clinton, under en pressekonference i Cairo den 21. november 2012 bekendtgjorde en våbenhvile; der henviser til, at ifølge denne våbenhvile skal Israel standse alle fjendtligheder i Gazastriben ad land-, sø- og luftvejen, herunder indtrængen og målretning mod enkeltpersoner mens alle palæstinensiske fraktioner skal standse alle fjendtligheder fra Gazastriben mod Israel, herunder raketangreb og angreb ved grænsen;

C.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, og opfordret til at skabe betingelserne for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem parterne;

D.  der henviser til, at blokaden af og den humanitære krise i Gazastriben fortsætter trods talrige opfordringer fra det internationale samfund om åbning af grænseovergangene for strømmen af humanitær bistand, varehandel og personer til og fra Gaza, hvilket også blev gentaget i Rådets konklusioner af 14. maj 2012;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for sit stærke engagement med henblik på sikkerhed for Staten Israel; der henviser til, at Rådets konklusioner af 14. maj 2012 også fremhævede EU og medlemsstaternes grundlæggende ønske om sikkerhed for Israel, på det kraftigste fordømte den vold, der bevidst er rettet mod civile, herunder raketangrebene fra Gazastriben, og opfordrede til effektiv forebyggelse af indsmugling af våben til Gaza;

1.  udtrykker alvorlig bekymring med hensyn til situationen i Gaza og Israel og beklager dybt tabet af civile menneskeliv, herunder kvinder og børn; hilser den aftale om våbenhvile, som blev bekendtgjort i Cairo, velkommen og opfordrer til at den gennemføres fuldt ud; understreger, at alle angreb straks skal bringes til ophør, da de forårsager lidelser, som aldrig kan retfærdiggøres, blandt sagesløse civile, og opfordrer til en hurtig nedtrapning og indstilling af fjendtlighederne; udtrykker sin anerkendelse af Egyptens og andre aktørers bestræbelser på at mægle med henblik på en varig våbenhvile og hilser De Forenede Nationers generalsekretærs rejse til regionen velkommen;

2.  fordømmer på det kraftigste raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som Hamas og andre væbnede grupper i Gaza omgående skal bringe til ophør; understreger Israels ret til at beskytte landets befolkning mod disse former for angreb, men påpeger samtidig, at Israel i så fald skal handle forholdsmæssigt og til enhver tid sikre beskyttelsen af civile; understreger, at alle parter fuldt ud skal overholde den humanitære folkeret, og at bevidst efterstræbelse af uskyldige civile aldrig vil kunne retfærdiggøres,

3.  fordømmer terroristangrebet på en bus med civile passagerer i Tel Aviv den 21. november 2012;

4.  gentager sin stærke støtte til tostatsløsningen baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, og hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed;

5.  understreger igen, at det kun med fredelige og ikke-voldelige midler er muligt at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere; opfordrer atter til at skabe betingelserne for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

6.  støtter i den forbindelse Palæstinas ambition om at blive FN-observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab og anser dette for at være et vigtigt skridt i retning af at gøre Palæstinas krav mere synlige, stærkere og mere effektive; opfordrer i denne sammenhæng EU's medlemsstater og det internationale samfund til at finde frem til en løsning, der går i denne retning;

7.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til atter at spille en mere aktiv politisk rolle i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter den højtstående repræsentant i hendes indsats for at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

8.  gentager sin opfordring til at ophæve blokaden af Gazastriben, som skal være betinget af en effektiv kontrolmekanisme for at forhindre indsmuglingen af våben til Gaza i anerkendelse af Israels legitime sikkerhedsbehov; opfordrer ligeledes til, at der tages skridt til at muliggøre genopbygning og økonomisk opsving i Gaza;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Seneste opdatering: 16. oktober 2014Juridisk meddelelse